Stap 1 van 9

  • Vragenlijst

  • Op dit moment bent u bezig met de voorbereidingen voor uw scheiding. Dit is een belangrijke, emotionele en uitdagende overgang voor u en uw familie. De leden van de VvCP adviseren u graag over de mogelijkheden van extra ondersteuning om deze overgang op de best mogelijke manier te laten verlopen. Met behoud van familiebanden, financiële middelen en kwaliteit van wonen. Er zijn verschillende manieren om te scheiden. De manier van scheiden bepaalt de aard en het tempo van uw scheiding. Om advies aan u te kunnen geven verzoeken wij u vriendelijk om de vragen in onze vragenlijst te beantwoorden. Gelieve niet te veel na te denken over de antwoorden, maar in plaats daarvan het eerste antwoord te kiezen dat bij u opkomt. Uit een schaal van 1 tot 10 kunt u het antwoord kiezen welk cijfer het beste bij uw huidige situatie past.

Bart Prinsen

Advocaat
Neem contact op

Waarom wilde je Collaborative Professional worden?

Ik wilde Collaborative Professional worden omdat ik als ondernemingsrechtadvocaat de overtuiging heb dat een besloten samenwerking in een maatschap of een B.V. in de kern zodanig sterke gelijkenis vertoont met een huwelijk dat dit betekent dat ook bij ontwrichting van maatschaps-samenwerkingen en daarop gelijkende relaties, veel meer dan nu het geval is, methoden gebruikt moeten worden die bij echtscheidingen al usance zijn, namelijk Mediation, mediationtechnieken en Collaborative Practice.

Welke voordelen zie je in de praktijk dankzij deze manier van scheiden / conflicten oplossen?

Het voorkomen van escalatie en het bewerkstelligen van (kosten)efficiënte oplossingen in geval van conflicten in besloten verhoudingen, i.e. compagnons in een maatschap die elkaar de keet uitvechten, aandeelhouders en bestuurders die het in procedures met elkaar aan de stok hebben, leden van een coöperatie die het bestuur het leven zuur maken, familiebedrijven die de aanduiding familie niet meer herkennen, certificaathouders die elkaar niet langer verdragen, etc. Al dan niet op de rand van faillissement.

Wat voor feedback hoor je terug van cliënten die je hebt bijgestaan?

De feedback bestaat in de ervaring dat ik nadat het conflict is opgelost vaak nog lang met cliënten een vriendschappelijke relatie heb.

De training die je op dit vlak hebt gevolgd en de ervaring die je hebt.

Mediation training en training bij de Vereniging voor Collaborative Practice. Verder doceer ik met George Smits aan Tilburg University het vak Ondernemingsrechtelijke Geschillenoplossing dat neerkomt op onderwijs in interventietechnieken, juridisch èn psychologisch van aard, over de gehele breedte van geschillen in besloten verhoudingen.

Neem contact op met Bart Prinsen

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.