Stap 1 van 9

  • Vragenlijst

  • Op dit moment bent u bezig met de voorbereidingen voor uw scheiding. Dit is een belangrijke, emotionele en uitdagende overgang voor u en uw familie. De leden van de VvCP adviseren u graag over de mogelijkheden van extra ondersteuning om deze overgang op de best mogelijke manier te laten verlopen. Met behoud van familiebanden, financiële middelen en kwaliteit van wonen. Er zijn verschillende manieren om te scheiden. De manier van scheiden bepaalt de aard en het tempo van uw scheiding. Om advies aan u te kunnen geven verzoeken wij u vriendelijk om de vragen in onze vragenlijst te beantwoorden. Gelieve niet te veel na te denken over de antwoorden, maar in plaats daarvan het eerste antwoord te kiezen dat bij u opkomt. Uit een schaal van 1 tot 10 kunt u het antwoord kiezen welk cijfer het beste bij uw huidige situatie past.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u het antwoord op een aantal van de veelgestelde vragen.

Overlegscheiden

Waarom hebben beide partners een eigen advocaat?
Beide partners voelen zich vertegenwoordigd wanneer zij een eigen advocaat hebben. De advocaten behartigen uw belangen, maar verliezen tegelijkertijd de gezamenlijke oplossing niet uit het oog. Het is de bedoeling dat beide partners in een vroeg stadium alles op tafel leggen, zodat er geen onnodige escalaties plaatsvinden. Uw eigen advocaat begeleidt u tijdens dit proces, samen met een coach, die altijd bij gesprekken aanwezig is als onpartijdige voorzitter van de gesprekken.
Waar komt de term ‘Collaborative Divorce’ vandaan?
De overlegscheiding, of Collaborative Divorce, is ontstaan in de Verenigde Staten. Volgens deze door Stu Webb ontwikkelde methode, vinden echtscheidingen in overleg plaats en wordt de gang naar een rechter uitgesloten. Lees hier meer over het ontstaan van de overlegscheiding en de term 'Collaboratieve Divorce'.
Is een overlegscheiding een dure manier van scheiden?
Een echtscheiding kost altijd geld, zeker wanneer er een langslepende procedure bij de rechtbank volgt. Waneer u uit elkaar gaat volgens de methode van de overlegscheiding wordt de gang naar de rechter door u en uw (ex)partner uitgesloten. Volgens onze methode wordt een overlegscheidingsteam met professionals samengesteld. Vanaf het eerste moment richten wij ons op het afhandelen van de scheiding op een respectvolle manier. Zonder daarbij onnodig tijd te verspillen. Hoewel er dus altijd meerdere partijen betrokken zijn bij de overlegscheiding hoeft onze methode zeker niet duur te zijn. Het is bovendien een duurzame en toekomstbestendige manier van scheiden.
Wij zijn niet getrouwd. Is een overlegscheiding dan toch mogelijk?
Ja, deze methode is geschikt voor alle partners die in overleg uit elkaar willen gaan, zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Wanneer u geregistreerd partner bent moeten dezelfde zaken worden afgewikkeld als na een huwelijk. Zaken als alimentatie, voogdij en bezoekregelingen moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Ook als u niet met elkaar getrouwd was. Zijn er geen kinderen in het spel maar moeten er wel veel zaken worden vastgelegd rondom partneralimentatie, vermogen of pensioen? In dat geval kan de overlegscheiding tevens uitkomst bieden, zolang u allebei op een respectvolle manier de scheiding af wil wikkelen.
Hoe zorg ik ervoor dat mijn partner ook op deze manier wil scheiden?
Wanneer uw partner niet is overtuigd om op deze manier te scheiden, helpen onze professionals om hem of haar toch om tafel te krijgen. Soms kan dit een lastige kwestie zijn. Wellicht helpt het om uw partner meer te vertellen over onze methode en deze website te laten zien.
We hebben ruzie met elkaar, is een overlegscheiding dan nog mogelijk?
Ja, vaak is een overlegscheiding nog steeds mogelijk als u ruzie hebt met elkaar. Bij de gesprekken is altijd een coach/ psycholoog aanwezig die alle emoties en frustraties bespreekt. Daarna kunt u samen werken aan een oplossing. Er is ruimte voor uw gevoelens en die van uw partner. Een echtscheiding gaat gepaard met veel verdriet, onzekerheid en vaak frustraties. Onze ervaren  professionals weten precies welke emoties er komen kijken bij een scheiding. Overlegscheiden is zelfs wanneer u ruzie met elkaar hebt vaak een goede en respectvolle manier om uit elkaar te gaan.
Welke deskundigen zijn bij de gesprekken aanwezig?
Bij de gesprekken worden u en uw partner door een eigen advocaat bijgestaan. Er wordt een team samengesteld waarin naast de advocaten ook een coach/ psycholoog en financieel expert betrokken zijn. Daarnaast is het mogelijk om ondersteuning te krijgen van een kindercoach.
Wat is het verschil tussen overlegscheiden en mediation?
Bij mediation heeft u samen met uw partner dezelfde bemiddelaar. Bij overlegscheiden hebben beide partners een eigen advocaat. Die is er voor uw eigen belangen, zonder te strijden tegen de andere partner. Een coach/psycholoog begeleidt de emotionele kant van het scheidingsproces. Om ervoor te zorgen dat de financiële kant goed wordt afgewikkeld maakt een financieel expert vaak onderdeel uit van het team. Indien nodig komt daar nog een kindercoach bij, zodat alle expertise bij elkaar wordt gebracht. Overlegscheiden is de enige vorm van scheiden waarvoor een compleet team van professionals wordt samengesteld. Met allemaal hetzelfde doel voor ogen: u en uw partner op een respectvolle en duurzame manier te laten scheiden.
Kijken we bij de overlegscheiding ook naar partneralimentatie?
Ja, wij kijken naar alle zaken die geregeld moeten worden wanneer u gaat scheiden. Daarbij hoort ook een eventueel recht op partneralimentatie. In overleg kan veel meer afgesproken worden dan wanneer bij de rechter. Deze houdt namelijk geen rekening met individuele angsten, wensen en uw (toekomstige) situatie.
Wordt er ook een ouderschapsplan opgesteld?
Ja, het is verplicht om een ouderschapsplan op te stellen wanneer er kinderen in het spel zijn. Hoewel u geen partners meer bent, moeten afspraken rondom kinderen wel vastgelegd worden. U blijft immers samen ouder van een of meer kinderen. Met ons team van professionals zoeken wij naar de best passende oplossingen zodat er duidelijkheid en rust komt voor uw kinderen. We bespreken ook altijd de mogelijkheid voor co-ouderschap.
Wat is overlegscheiden?
Overlegscheiden is geschikt voor alle stellen die uit elkaar gaan en dit op een respectvolle manier onder deskundige begeleiding goed willen regelen. Voor elkaar en de eventuele kinderen. Dit is ook mogelijk voor partners die niet getrouwd zijn. Lees hier meer over de overlegscheiding. 
Voor wie is overlegscheiden geschikt?
Overlegscheiden is geschikt voor partners die in overleg uit elkaar willen gaan en daarbij duidelijke afspraken moeten vastleggen over de kinderen en/of gezamenlijke bezittingen. Dat gebeurt volgens onze methode zonder tussenkomst van een rechter en altijd met respect voor de andere partij. Uw scheiding wordt begeleid door een multidisciplinair team van deskundigen, bestaande uit advocaten, een financieel deskundige, een coach/ psycholoog en eventueel een kindercoach. Elke partner wordt bijgestaan door een eigen advocaat, zodat u zich altijd gesteund voelt tijdens de gezamenlijke gesprekken. Ook als er nu grote verschillen tussen u en uw partner zijn die onoverbrugbaar lijken, is een overlegscheiding vaak nog steeds geschikt.
Waarom komt er geen rechter aan te pas?
De overlegscheiding is een andere manier van scheiden en ontstaan in de Verenigde Staten. Uitgangspunt bij deze methode is om de partners, advocaten en andere betrokken professionals samen toe te laten werken naar een respectvolle echtscheiding. De betrokken partijen staan naast elkaar en niet tegenover elkaar. Alle aangesloten professionals zijn getraind volgens de Collaborative Divorce methode. Een van de overtuigingen van deze methode is om uit elkaar te gaan zonder tussenkomst van een rechter.

Overlegpraktijk

Ik sta lijnrecht tegenover een andere partij. Is de overlegpraktijk dan nog een oplossing?
Ja, wij merken in de praktijk dat complexe geschillen en onenigheid over erfenissen zich vaak juist goed lenen voor de overlegpraktijk. Wij zorgen ervoor dat beide partijen weer met elkaar in gesprek komen. En dat deze gesprekken op een rustige en respectvolle manier verlopen. Elke partij wordt bovendien bijgestaan door een eigen partijbegeleider. Naast de individuele partijbegeleider is een coach aanwezig die de gesprekken in goede banen leidt. We zorgen ervoor dat de boosheid en frustratie niet meer in de weg staan bij het vinden van een oplossing. Er is ruimte voor emoties en het bespreken van alle belemmeringen is een voorwaarde om weer met elkaar in gesprek te gaan en een oplossing te vinden.
Kan mijn eigen advocaat of financieel adviseur betrokken worden in het proces?
Nee, dit is niet mogelijk. Het door ons samengestelde team bestaat uit professionals die zijn opgeleid om volgens de Collaborative Practice methode te werken. Als uw eigen adviseur of coach een erkende overlegpraktijk professional is én geaccepteerd wordt door de andere partij, is het eventueel mogelijk om deze toe te voegen aan het team. Zodra er een oplossing is gevonden wordt de relatie met de professionals in principe beëindigd. Hier vindt u een overzicht van alle professionals die zijn aangesloten bij de VvCP.
Is de overlegpraktijk ook geschikt voor conflicten in de privé sfeer?
Ja, in principe is de overlegpraktijk geschikt voor hulp bij allerlei juridische conflicten. Wanneer er geschillen in de privé sfeer spelen, kan deze methode een manier zijn om in overleg tot overeenstemming te komen. Zonder tussenkomst van een rechter. De methode van de overlegpraktijk wordt vooral toegepast voor het oplossen van conflicten bij erfenissen en nalatenschappen.
Welke partijen zijn betrokken bij de overlegpraktijk?
Bij conflicten die in behandeling worden genomen in de overlegpraktijk, worden verschillende professionals betrokken. Zij werken als team samen om uw conflict op een respectvolle manier op te lossen. Iedere partij krijgt een eigen partijbegeleider, deze behartigt uw belangen en geeft juridische hulp en advies. Het is niet de bedoeling om de tegenpartij te benadelen, volgens onze collaborative practice methode zoeken we juist in overleg naar een oplossing. Aan het team wordt tevens een coach/ psycholoog toegevoegd, en eventueel jurist(en) en een financieel expert. Alle professionals zijn aangesloten bij de VvCP.
Welke conflicten worden met de overlegpraktijk opgelost?
Dankzij de aanpak waarbij meerdere professionals betrokken zijn is de overlegpraktijk geschikt voor het oplossen van verschillende conflicten. Zelfs wanneer deze behoorlijk complex zijn. Denk aan erfeniskwesties en zakelijke conflicten zoals onenigheid tussen aandeelhouders. Een complex geschil neemt vaak iets meer tijd in beslag. Onze aanpak is erop gericht om toe werken naar een passende oplossing voor alle partijen, zonder onnodige stress of frustratie.
Voor wie is de overlegpraktijk geschikt?
Als een conflict hoog is opgelopen komen daar over het algemeen grote financiële en juridische belangen bij kijken. Elk conflict roept daarnaast emoties op. De overlegpraktijk is geschikt voor partijen die tegenover elkaar staan en een oplossing willen vinden zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. Denk hierbij aan:
  • Onenigheid over erfenissen
  • Zakelijke geschillen
  • Conflicten tussen aandeelhouders, bestuurders en maten/ vennoten

Staat uw vraag er niet tussen?

Laat het ons dan weten via ons contactformulier.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.