Stap 1 van 9

  • Vragenlijst

  • Op dit moment bent u bezig met de voorbereidingen voor uw scheiding. Dit is een belangrijke, emotionele en uitdagende overgang voor u en uw familie. De leden van de VvCP adviseren u graag over de mogelijkheden van extra ondersteuning om deze overgang op de best mogelijke manier te laten verlopen. Met behoud van familiebanden, financiële middelen en kwaliteit van wonen. Er zijn verschillende manieren om te scheiden. De manier van scheiden bepaalt de aard en het tempo van uw scheiding. Om advies aan u te kunnen geven verzoeken wij u vriendelijk om de vragen in onze vragenlijst te beantwoorden. Gelieve niet te veel na te denken over de antwoorden, maar in plaats daarvan het eerste antwoord te kiezen dat bij u opkomt. Uit een schaal van 1 tot 10 kunt u het antwoord kiezen welk cijfer het beste bij uw huidige situatie past.

Overlegscheiden Compact – wellicht geschikt voor u?

Ook in het geval de juridische en/of financiële aspecten van uw scheiding niet complex zijn, kan het toch uw voorkeur hebben om tijdens het scheidingstraject beide uw eigen ondersteuning door een overlegscheidingsadvocaat te hebben. Omdat u zich zekerder voelt als er iemand is die met u meedenkt en u helpt uw gedachten te ordenen en onder woorden te brengen.

Naast de ‘gewone’ overlegscheiding is een compacte vorm van de overlegscheiding ontwikkeld om bij niet complexe scheidingen in overleg uit elkaar te gaan. Het tarief van deze compacte overlegscheiding wordt vooraf begroot, zodat de investering in uw scheiding overzichtelijk voor u blijft.

Deze compacte vorm houdt het volgende in:

  • Beide partners worden begeleid door een overlegscheidingsadvocaat en een coach/gedragswetenschapper begeleidt het proces.
  • Indien nodig kan er een financiële deskundige betrokken worden bij het team.
  • Gedurende maximaal drie besprekingen met het team vindt overleg plaats over alles waarover gesproken moet worden, worden voorstellen uitgewerkt, de afspraken gemaakt en vastgelegd.
  • Er worden geen concessies gedaan aan de kwaliteit.
  • Bij aanvang van het traject worden duidelijke afspraken gemaakt over de kosten, de tijdsbesteding en het resultaat.

Omdat de overlegscheiding compact alleen geschikt is voor zaken zonder complexe juridische en/of financiële aspecten zal uw situatie via een aantal vragen worden gescreend om te bepalen of uw situatie zich leent voor de overlegscheiding compact. Bij een eigen onderneming zal dat meestal niet het geval zijn.

Bent u beiden bereid om u in te spannen om samen met de specialisten in een korte tijd tot goede afspraken te komen? Kortom: u en uw partner zijn beiden in staat om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en open te staan voor het sluiten van voor beiden aanvaardbare compromissen? Dan is Overlegscheiden Compact wellicht wat voor u!

Neem voor nadere informatie en advies contact op met een van de specialisten van de vereniging.

Zoek een professional