Step 1 of 9

  • Questionnaire

  • You're in the process of preparing for your divorce. This is an important, emotional, and challenging transition for you and your family. Our VvCP members will be happy to advise you about your options for extra support to make this transition in the best way possible, while still maintaining family ties, financial resources, and quality of life. There are multiple ways to separate. The kind of separation you choose determines the nature and pace of your separation. In order to be able to give you advice, we kindly ask you to answer the questions in our questionnaire. Please do not think too much about the answers, just choose the first answer that comes to mind. On a scale of 1 to 10, please select the answer that best suits your current situation.

Bart Prinsen

Advocaat
Contact

Waarom wilde je Collaborative Professional worden?

Ik wilde Collaborative Professional worden omdat ik als ondernemingsrechtadvocaat de overtuiging heb dat een besloten samenwerking in een maatschap of een B.V. in de kern zodanig sterke gelijkenis vertoont met een huwelijk dat dit betekent dat ook bij ontwrichting van maatschaps-samenwerkingen en daarop gelijkende relaties, veel meer dan nu het geval is, methoden gebruikt moeten worden die bij echtscheidingen al usance zijn, namelijk Mediation, mediationtechnieken en Collaborative Practice.

Welke voordelen zie je in de praktijk dankzij deze manier van scheiden / conflicten oplossen?

Het voorkomen van escalatie en het bewerkstelligen van (kosten)efficiënte oplossingen in geval van conflicten in besloten verhoudingen, i.e. compagnons in een maatschap die elkaar de keet uitvechten, aandeelhouders en bestuurders die het in procedures met elkaar aan de stok hebben, leden van een coöperatie die het bestuur het leven zuur maken, familiebedrijven die de aanduiding familie niet meer herkennen, certificaathouders die elkaar niet langer verdragen, etc. Al dan niet op de rand van faillissement.

Wat voor feedback hoor je terug van cliënten die je hebt bijgestaan?

De feedback bestaat in de ervaring dat ik nadat het conflict is opgelost vaak nog lang met cliënten een vriendschappelijke relatie heb.

De training die je op dit vlak hebt gevolgd en de ervaring die je hebt.

Mediation training en training bij de Vereniging voor Collaborative Practice. Verder doceer ik met George Smits aan Tilburg University het vak Ondernemingsrechtelijke Geschillenoplossing dat neerkomt op onderwijs in interventietechnieken, juridisch èn psychologisch van aard, over de gehele breedte van geschillen in besloten verhoudingen.

Get in contact with Bart Prinsen

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.