Stap 1 van 9

  • Vragenlijst

  • Op dit moment bent u bezig met de voorbereidingen voor uw scheiding. Dit is een belangrijke, emotionele en uitdagende overgang voor u en uw familie. De leden van de VvCP adviseren u graag over de mogelijkheden van extra ondersteuning om deze overgang op de best mogelijke manier te laten verlopen. Met behoud van familiebanden, financiële middelen en kwaliteit van wonen. Er zijn verschillende manieren om te scheiden. De manier van scheiden bepaalt de aard en het tempo van uw scheiding. Om advies aan u te kunnen geven verzoeken wij u vriendelijk om de vragen in onze vragenlijst te beantwoorden. Gelieve niet te veel na te denken over de antwoorden, maar in plaats daarvan het eerste antwoord te kiezen dat bij u opkomt. Uit een schaal van 1 tot 10 kunt u het antwoord kiezen welk cijfer het beste bij uw huidige situatie past.

Mr. Wampie van Arkel

Overlegscheidingsadvocaat

De collaborative divorce/overlegscheiding is wat mij betreft the best of both worlds: net als bij mediation wordt de communicatie goed begeleid en wordt er gezocht naar een goede oplossing voor alle betrokkenen.

Neem contact op

Ik hoorde voor het eerst over de collaborative divorce in een bijeenkomst van familierechtadvocaten in 2008. Een aantal bevlogen collega’s was naar een internationaal congres geweest dat over deze manier van scheiden ging en gaven daarover een workshop. Net als zij was ik direct heel enthousiast. Deze methode biedt in mijn ogen voor alle betrokkenen zoveel meer voordelen dan procederen, maar ook ten opzichte van “gewone” onderhandelingen of mediation.

Wat ik zie als voordelen van de overleg scheiding

De collaborative divorce/overlegscheiding is wat mij betreft de best of both worlds: net als bij mediation wordt de communicatie goed begeleid en gezocht naar een goede oplossing voor alle betrokkenen, maar beide partners hebben ook een eigen vertrouwenspersoon die hen kan adviseren en ondersteunen bij de onderhandelingen. Daarbovenop worden door het multidisciplinaire team alle aspecten van een scheiding goed geregeld: de emoties en het ouderschap door de coach, de juridische zaken en het sparren met de cliënt door de advocaten en de financiële en fiscale aspecten door de financieel deskundigen. Bij één mediator gebeurt het nogal eens dat een van de aspecten niet of te weinig aan bod komt. De samenwerking tussen het multidisciplinaire team vind ik dus een groot voordeel van de overleg scheiding.

Als advocaat heb je een heel nauw contact met je cliënt en kun je echt iets voor hem/haar betekenen in een bijzonder lastige procedure. Dat vind ik het voordeel ten opzichte van mediation, waar de cliënt er in basis alleen voor staat bij de onderhandelingen.

De feedback die ik krijg van cliënten

Dat is ook de feedback die ik vaak krijg van cliënten die voor de overlegscheiding hebben gekozen: zij voelen zich echt gesteund in het proces van scheiden. En dat op een manier die ook respectvol is naar de andere partner. De waarborgen die het team en de methode geven wordt als een veilige omgeving ervaren. Enerzijds kunnen de eigen zorgen en emoties worden geuit, anderzijds worden negatieve emoties in goede banen geleid zodat de relatie niet onnodig geschaad wordt. Zeker als er kinderen zijn, is dat een gemeenschappelijk belang. Doordat het hele team samenwerkt en zoekt naar een oplossing die voor beide partners, de kinderen en de betrokken onderneming(en) goed is, wordt het scheidingsproces weliswaar als pittig maar ook als zinvol en leerzaam ervaren. Er wordt echt een goede basis gelegd voor de toekomst van iedereen.

Verder kan het tempo worden aangepast aan de cliënten. Als het mogelijk is voor de cliënten, houd ik van snel schakelen. Liever een ( of twee) langere bijeenkomsten of een marathon dan meerdere kortere bijeenkomsten over een langere periode die uiteindelijk minder efficiënt en daardoor kostbaarder zijn.

Ervaring/training

In 2008 is de Nederlandse vereniging (VVCP) opgericht. Ik heb een van de eerste trainingen in Nederland gevolgd in 2009. Sindsdien doe ik regelmatig overlegscheidingen. Ik vind het de beste manier om een scheiding te regelen.

De cliënten die het best bij mij passen zijn met name ondernemers of medisch specialisten, danwel hun partner. Met deze groep heb ik veel affiniteit en voor hen kan ik een goede gesprekspartner zijn. Ik begrijp/herken veel van hun levens omstandigheden, overwegingen en keuzes. Ik weet wat er speelt.

Cliënten die hun partner als “lastig en complex” ervaren kan ik in zijn algemeenheid en soms tot een eigen verbazing vaak snel tot een regeling met die partner brengen. Op het vlak van complexe persoonlijkheden heb ik veel ervaring en extra trainingen gevolgd.

Regelmatig ga ik naar internationale congressen over Collaborative Divorce. Dan vind ik het interessant om te leren van ontwikkelingen in andere landen.

Op juridisch vlak volg ik met name trainingen met betrekking tot de ondernemer die aan het scheiden is. Ik acht het van belang dat ik de betrokken financieel deskundige goed kan volgen, de cijfers ook zelf kan interpreteren en met de cliënt op dat vlak goed kan meedenken.

Sinds 2014 ben ik ook bestuurslid van de vereniging, sinds 2019 voorzitter. Ik vind het zinvol en interessant om een bijdrage te leveren aan het bekendmaken van de methode in Nederland en het zoveel mogelijk inzetten daarvan met als doel zoveel mogelijk scheidingen in goede banen te leiden.

Een compleet overzicht van de mij gevolgde trainingen kunt u vinden op mijn eigen website.

Neem contact op met Wampie van Arkel

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.