Stap 1 van 9

  • Vragenlijst

  • Op dit moment bent u bezig met de voorbereidingen voor uw scheiding. Dit is een belangrijke, emotionele en uitdagende overgang voor u en uw familie. De leden van de VvCP adviseren u graag over de mogelijkheden van extra ondersteuning om deze overgang op de best mogelijke manier te laten verlopen. Met behoud van familiebanden, financiële middelen en kwaliteit van wonen. Er zijn verschillende manieren om te scheiden. De manier van scheiden bepaalt de aard en het tempo van uw scheiding. Om advies aan u te kunnen geven verzoeken wij u vriendelijk om de vragen in onze vragenlijst te beantwoorden. Gelieve niet te veel na te denken over de antwoorden, maar in plaats daarvan het eerste antwoord te kiezen dat bij u opkomt. Uit een schaal van 1 tot 10 kunt u het antwoord kiezen welk cijfer het beste bij uw huidige situatie past.

Petra den Hollander

Advocaat
Neem contact op

Waarom wilde je Collaborative Professional worden?

Voor mij was dé reden om Collaborative Professional te worden dat ik op deze manier mijn klanten ook Collaborative Divorce, de Overlegscheiding, kon aanbieden in gevallen waarin mediation een stap te ver was en de partijen zich ieder tot een eigen advocaat wilden wenden. Dit laatste gebeurt bij de Overlegscheiding ook, echter er wordt van tevoren afgesproken dat er nìet geprocedeerd wordt en in plaats daarvan in samenspraak met de andere partij en diens advocaat naar een gezamenlijke en duurzame oplossing wordt gezocht. Ik vond dit zo’n prachtig alternatief voor de rechtbankprocedures, die helaas maar al te vaak in langdurige vechtscheidingsprocedures uitlopen.
Daarnaast vind ik het heel fijn om als professional met collega-professionals samen te werken, ieder vanuit diens eigen discipline en expertise. Zeker na de jarenlange ervaring dat het in de praktijk vaak zo moeilijk blijkt om een zaak in gezamenlijk overleg met de advocaat van de andere partij tot een goed einde te brengen, was het voor mij zo fijn en zo’n verademing om via de VvCP-collega’s te leren kennen die net als ik juist proberen juridische conflicten via overleg en de juiste begeleiding voor beide partijen tot een goed einde te brengen.

Welke voordelen zie je in de praktijk dankzij deze manier van scheiden / conflicten oplossen?

Ik zie veel voordelen van het op deze manier oplossen van scheidingen en conflicten:
– Op deze manier kan een conflict binnen een relatief korte periode worden opgelost dan wel een scheiding worden afgewikkeld;
– Omdat partijen bij hoogoplopende emoties ook worden gecoacht, wordt de verhouding tussen de twee partijen vaak beter, in ieder geval neutraler, in plaats van dat deze alleen maar verslechtert en verhardt, zoals dat heel vaak gebeurt als partijen lang in een juridische procedure verwikkeld zijn;
– Er wordt in gezamenlijk overleg tussen de twee partijen, hun advocaten en eventueel een neutrale financial en/of kindercoach toegewerkt naar een voor beide partijen bevredigende oplossing, die zoveel mogelijk aan de belangen van beiden tegemoet komt en die ook duurzaam is: partijen kunnen hiermee een periode afsluiten en op basis van goede en heldere afspraken aan een nieuwe fase in hun leven gaan beginnen;
– In verhouding tot de kosten die een jarenlange vechtscheiding voor beide partijen met zich meebrengen, zijn de totale kosten voor het Overlegscheidingstraject in verhouding aanzienlijk lager. De kosten voor deze manier van conflictbeslechting kunnen daarnaast ook worden gezien als een investering in een vreedzame toekomst, waarbij er (weer) een goed contact is met de andere partij. Zeker als partijen ouders van kinderen zijn en dus nog jaren met elkaar te maken hebben, is het deze investering meer dan waard;
– Voor mensen die behoefte hebben aan overleg of advies van een eigen advocaat is deze manier van scheiden ook fijn. Zeker als de verhoudingen tussen de partijen niet gelijk zijn, kan dit een partij helpen om zich zekerder en sterker te voelen bij het voeren van de onderhandelingen;
– Door de achtergrond en goede scholing van alle bij de VvCP aangesloten professionals krijgen de cliënten bij een Overlegscheiding een kwalitatief erg goede en hoogwaardige dienstverlening.

Wat voor feedback hoor je terug van cliënten die je hebt bijgestaan?

Cliënten die voor deze manier van scheiden kiezen, geven terug dat ze het als erg prettig hebben ervaren dat ze aan de ene kant bij mij als advocaat terecht konden voor al hun eigen vragen, voor advies en uitleg en voor de voorbereiding van de teamgesprekken en aan de andere kant ervoeren dat er in gezamenlijk overleg met de andere partij en diens advocaat naar een oplossing werd gezocht waar ze zich allebei in konden vinden. Dat de advocaat van de andere partij niet tègen hen was, was vaak een onverwachte en positieve gewaarwording voor cliënten. De coaching door een neutrale coach werd bij zaken waar de emoties een grote rol speelden ook als positief ervaren. Ditzelfde geldt voor het inschakelen van een neutrale financial: zeker voor cliënten die weinig kennis hadden van bijvoorbeeld de ondernemingsactiviteiten van hun partner was het een hele geruststelling dat een neutrale financial aan tafel zat, op een neutrale en objectieve manier uitleg en informatie over de financiële situatie of de onderneming van de ander kon geven.

De training die je op dit vlak hebt gevolgd en de ervaring die je hebt.

Nadat ik in 2001 als advocaat ben begonnen en in 2010 de opleiding tot mediator bij de vFAS heb gedaan, heb ik in 2016 de training Collaborative Practice/Overlegscheiden van de VvCP gevolgd. Nadien heb ik me aangesloten bij de Practice Group Zuid-Holland, om ervaringen met Overlegscheiden te delen, kennis op te doen en de collega-Collaborative Professionals beter de leren kennen. Ik werk sindsdien regelmatig samen met college-Collaborative Professionals om in collegiaal of multidisciplinair verband een scheiding voor onze cliënten te regelen.

Naast particulieren sta ik ook ondernemers en hun partner bij. Ik zet me er in alle de zaken die ik behandel voor in dat de scheiding of het conflict op een bij de cliënten passende manier in overleg wordt geregeld, dus via mediation, Overlegscheiden of in gezamenlijk overleg met de andere advocaat.

Naast dat ik jaarlijkse diverse juridische trainingen volg om mijn kennis up-to-date te houden, heb ik de afgelopen jaren diverse coachopleidingen gevolgd om daarmee mijn cliënten ook te kunnen begeleiden bij de bij de scheiding spelende emoties en het verbeteren van de communicatie. Mijn motto is dat een conflict, waaronder ook een scheiding, een mogelijkheid is om te groeien. Daarbij inzicht te mogen geven, te begeleiden, adviseren of informeren maakt mij blij en geeft mij de grootste voldoening!

Neem contact op met Petra den Hollander

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.