Stap 1 van 9

  • Vragenlijst

  • Op dit moment bent u bezig met de voorbereidingen voor uw scheiding. Dit is een belangrijke, emotionele en uitdagende overgang voor u en uw familie. De leden van de VvCP adviseren u graag over de mogelijkheden van extra ondersteuning om deze overgang op de best mogelijke manier te laten verlopen. Met behoud van familiebanden, financiële middelen en kwaliteit van wonen. Er zijn verschillende manieren om te scheiden. De manier van scheiden bepaalt de aard en het tempo van uw scheiding. Om advies aan u te kunnen geven verzoeken wij u vriendelijk om de vragen in onze vragenlijst te beantwoorden. Gelieve niet te veel na te denken over de antwoorden, maar in plaats daarvan het eerste antwoord te kiezen dat bij u opkomt. Uit een schaal van 1 tot 10 kunt u het antwoord kiezen welk cijfer het beste bij uw huidige situatie past.

Monique Schellekens

Advocaat
Neem contact op

Waarom wilde je Collaborative Professional worden?

Ik geloof er in dat ex-partners die in overleg tot afspraken willen komen over de gevolgen van hun scheiding, met oog voor elkaars belangen en die van de betrokken kinderen, een regeling kunnen treffen die de beste basis biedt voor de toekomst van beiden na de scheiding.

Ik wilde graag collaborative professional worden omdat ik erg geloof in de collaborative methode van conflictoplossing, met name ingeval van scheidingen. Juist voor diegenen die zich in mediation onvoldoende ondersteund voelen omdat de mediator neutraal moet blijven. En voor diegene die wel graag in onderling overleg tot een regeling komt met de ex-partner doch behoefte heeft aan een eigen adviseur die hen adviseert en ondersteunt in dit proces.

Als mediator begeleid ik ex-partners graag bij het treffen van zo’n regeling. In die rol ben ik neutraal en onpartijdig en ondersteun ik hen samen in het proces. Ik begeleid hen bij hun onderlinge communicatie en breng structuur in hun problematiek. Daarnaast informeer ik hen beiden over de juridische ins en outs van een scheiding en bespreek ik verschillende opties met hen. Doch, ik geef hierbij geen advies aan één van beiden en behartig niet hun individuele belangen.

Als advocaat ben ik juist per definitie partijdig; ik behartig de belangen van één van de ex-partners met wie ik nauw contact heb en die ik adviseer en ondersteun. De andere partner wordt meestal bijgestaan door een andere advocaat die hetzelfde doet voor zijn/haar cliënt. Om te voorkomen dat de kwestie uiteindelijk bij de rechtbank terecht komt, probeer ik eerst met de andere advocaat tot een regeling te komen. Helaas lukt dat niet altijd en komen de ex-partners toch wel eens in een procedure terecht. In dat geval bepaalt de rechter de uitkomst van het geschil en moeten partijen het daarmee doen..

Als collaborative advocaat kan ik in samenspraak met de cliënt én in samenwerking met de andere professionals, zoals de coach en de neutrale financial, in een open en eerlijk proces, meewerken aan een allesomvattende regeling tussen de ex-partners. Die zij zelf vormgeven. Dit is voor mij zeer bevredigend omdat ik er van overtuigd ben dat de gang naar de rechter in de meeste scheidingsgevallen de slechtste keuze is. Als collaborative advocaat kan ik de belangen van mijn cliënt bewaken én toch tot een door beide partners gedragen regeling komen. Hoe ingewikkeld het ‘conflict’ in het begin ook lijkt en hoe ‘tegenover elkaar’ de ex-partners in het begin ook lijken te staan.

Kortom, in mijn rol als collaborative advocaat zie ik mijzelf als adviseur, begeleider, criticus en spiegel voor de cliënt inéén, waarbij de cliënt zich gesteund voelt, zich onafhankelijk geadviseerd weet en zich veilig genoeg voelt om met de andere partner in overleg tot afspraken te komen, in het vertrouwen dat hij/zij goed geïnformeerd is en voorbereid op de toekomst.

Welke voordelen zie je in de praktijk dankzij deze manier van scheiden / conflicten oplossen?

Afspraken die in onderling overleg tot stand zijn gekomen, waarbij de angel uit de emoties is gehaald en de ex-partners oog hebben (gekregen) voor hun onderlinge en gezamenlijke belangen, zijn constructiever en meer solide. Een in een overlegscheiding bereikte overeenkomst wordt beter gedragen door partijen en zal dan ook beter stand houden in de toekomst. Doordat de betrokken professionals uit verschillende disciplines samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken, kunnen de betrokken ex-en komen tot creatieve oplossingen die veelal beter uitvoerbaar en duurzamer zijn dan opgelegde oplossingen via de rechtbank.

Wat voor feedback hoor je terug van cliënten die je hebt bijgestaan?

Wat ik regelmatig van cliënten terug hoor is dat ik goed kan luisteren, dat alles bespreekbaar is en dat ik uit een complex verhaal de kern kan destilleren. Ook kan ik zaken overzichtelijk houden voor de cliënt en inzicht geven in de gevolgen van bepaalde keuzes. Daarnaast voelen cliënten zich door mij serieus genomen en gesteund, en vinden ze het prettig dat ik hen een spiegel durf voor te houden en kritisch durf te zijn als dat nodig is. Mijn benadering van de andere partij is respectvol; ik geloof in een open en vriendelijke communicatie. Achteraf geven cliënten aan dat die benadering ook een positieve bijdrage heeft geleverd aan het bereikte resultaat.

De training die je op dit vlak hebt gevolgd en de ervaring die je hebt.

Ik heb jarenlange ervaring als advocaat en mediator in het familierecht. In de verschillende rollen heb ik al veel mensen begeleid bij hun scheiding. Ik heb de opleiding voor Collaborative Practice gevolgd alsmede diverse cursussen, trainingen en workshops op het gebied van familierecht, mediation en Collaborative Divorce.

Neem contact op met Monique Schellekens

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.