Stap 1 van 9

  • Vragenlijst

  • Op dit moment bent u bezig met de voorbereidingen voor uw scheiding. Dit is een belangrijke, emotionele en uitdagende overgang voor u en uw familie. De leden van de VvCP adviseren u graag over de mogelijkheden van extra ondersteuning om deze overgang op de best mogelijke manier te laten verlopen. Met behoud van familiebanden, financiële middelen en kwaliteit van wonen. Er zijn verschillende manieren om te scheiden. De manier van scheiden bepaalt de aard en het tempo van uw scheiding. Om advies aan u te kunnen geven verzoeken wij u vriendelijk om de vragen in onze vragenlijst te beantwoorden. Gelieve niet te veel na te denken over de antwoorden, maar in plaats daarvan het eerste antwoord te kiezen dat bij u opkomt. Uit een schaal van 1 tot 10 kunt u het antwoord kiezen welk cijfer het beste bij uw huidige situatie past.

Zo beleefde cliënte haar overlegscheiding

Marjon Habets, Marjon Habets B.V.

“Er was rust tijdens onze gesprekken en ruimte voor elkaars standpunten.”

Tijdens de bijeenkomst “Overlegscheiding een veilige verwijzing” luisterde Marjon Habets, een van onze professionals, naar een interview met een cliënte die haar ervaringen met overlegscheiden deelde. Ze was eerder dit jaar gescheiden.

De cliënte gaf onder andere antwoord op vragen als:

  • hoe ben je bekend geworden met de overlegscheiding
  • wat is voor jou doorslaggevend geweest in de keuze voor overlegscheiding,
  • wat was je persoonlijke meerwaarde
  • hoe belangrijk is de samenstelling van het team van professionals

En natuurlijk kwam het kostenaspect aan bod.

Ervaringen met overlegscheiding

Cliënte vertelde dat zij bij de intake bij haar advocaat gewezen was op de vorm overlegscheiding. En aangezien zij de insteek had dat ze in het belang van de kinderen in zo’n goed mogelijke harmonie haar scheiding wilde regelen, was de keuze niet moeilijk.

Belangrijk aspect in de overlegscheiding is de keuze van het team. Hoe beter het team is afgestemd hoe succesvoller de overlegscheiding zal verlopen, daar gelooft cliënte in.

Voor haar zit de meerwaarde van de overlegscheiding, naast transparantie, in het oog voor en de mogelijkheden van persoonlijke groei. Door middel van gesprekken met de coach werd het haar duidelijker waar ze zelf stond, wie ze was en welke stappen zij nog kan maken. Deze gesprekken werden bij de advocaat vervolgd.

De kinderen hadden er baat bij dat zowel cliënte als haar ex-partner duidelijk kregen waar hun eigen pijnpunten zaten. Hoe ze communiceerden met en over elkaar, hoe ze dat anders konden doen en meer van dit soort zaken.

De kinderen kwamen niet in een machtsspel terecht.

Voor cliënte was het op een gegeven moment belangrijk om te verhuizen met de kinderen. Door de begeleiding van het team werd dit ook tijdens de scheiding gerealiseerd.

Zonder een overlegscheiding had dit een hot-issue in een vechtscheiding kunnen worden.

Overlegscheiden: rust en ruimte

Wat cliente het meest is bijgebleven in de gezamenlijke gesprekken, is dat er rust was in de gesprekken en ruimte voor elkaars standpunten. Er werd actief geluisterd naar elkaar.

Een scheiding kost geld, welke vorm dan ook. Het grote voordeel van de overlegscheiding is dat de afspraken die gemaakt worden duurzaam zijn.

Je maakt ze echt gezamenlijk, en daar is geen prijskaartje tegen opgewassen.

De overlegscheiding is de vorm die je iedereen ‘gunt’ als een scheiding aan de orde is. Het is scheiden met toekomstperspectief voor beide partijen.