Stap 1 van 9

  • Vragenlijst

  • Op dit moment bent u bezig met de voorbereidingen voor uw scheiding. Dit is een belangrijke, emotionele en uitdagende overgang voor u en uw familie. De leden van de VvCP adviseren u graag over de mogelijkheden van extra ondersteuning om deze overgang op de best mogelijke manier te laten verlopen. Met behoud van familiebanden, financiële middelen en kwaliteit van wonen. Er zijn verschillende manieren om te scheiden. De manier van scheiden bepaalt de aard en het tempo van uw scheiding. Om advies aan u te kunnen geven verzoeken wij u vriendelijk om de vragen in onze vragenlijst te beantwoorden. Gelieve niet te veel na te denken over de antwoorden, maar in plaats daarvan het eerste antwoord te kiezen dat bij u opkomt. Uit een schaal van 1 tot 10 kunt u het antwoord kiezen welk cijfer het beste bij uw huidige situatie past.

Twee (oud) advocaten scheiden: lastig of juist niet

Overlegscheidingsadvocaat Ellen Keijzerwaard vertelt er meer over

Korte tijd geleden rondden advocaten Fleur Oirbans, Ellen Keijzerwaard, coach Irene van Noort en financieel deskundige Geertje Tuinema een succesvolle Overlegscheiding af. Omdat het bij deze scheiding om twee (oud) advocaten ging, leek het een lastige zaak te worden, maar het had juist z’n voordelen. Overlegscheidingsadvocaat Ellen Keijzerwaard vertelt er meer over:

Het voordeel van deze scheiding was dat beide partijen heel goed wisten dat als zij naar de rechter zouden stappen, het proces veel langer zou duren en de uitkomst ongewis zou zijn. Ook vonden zij het belangrijk om na vele jaren huwelijk op een respectvolle manier uit elkaar te gaan. De gang naar de rechter was dus echt een no-go.

Onze ervaring is dat de meeste mensen het proces bij de rechter te rooskleurig inschatten:

.. ik ben zo aan de beurt.

.. de rechter gelooft mijn verhaal wel

.. advocaatkosten vallen wel mee etc.

Naarmate het proces vordert, worden de frustraties steeds groter.

Ook in deze Overlegscheiding had coach Irene van Noort in het begin een belangrijke rol bij het goed in kaart brengen van de emoties en behoeften.

De casus was complex vanwege onder andere tussentijdse verkoop van onroerend goed en de (on)mogelijkheid tot het verkrijgen van eigen woonruimte. Er kwamen gaandeweg steeds meer problemen en obstakels bij. Ook omdat partijen alle eventuele juridische doemscenario’s in de toekomst goed geregeld wilden zien.

Geertje Tuinema had als financieel deskundige een belangrijke rol bij het in kaart te brengen van alle scenario’s. Vele varianten van allerlei beslissingen hebben we doorgenomen. Beide partijen hadden dit inzicht nodig om beslissingen te kunnen nemen.

Ook belangrijk was dat de advocaat Fleur Oirbans en ik, Ellen Keijzerwaard, met onze cliënten, maar ook onderling, een goede klik hadden. Er was volledige openheid en vertrouwen over en weer. De partijen gaven ons ook het gevoel dat hun adviezen ertoe deden en zij accepteerden hun rol van de cliënt.

Uiteindelijk was een belangrijke externe deadline wel nodig om de zaak te kunnen afronden. Op de dag van het ondertekenen van het convenant moesten parkeermeters bijgevuld worden en broodjes worden besteld, omdat het redigeren van het convenant toch meer tijd in beslag nam dan gedacht, maar het is uiteraard gelukt.

Was het feit dat partijen (oud)advocaten waren nou lastig of juist niet?

We vonden het een voordeel dat het vakjargon bekend was en zij gewend waren om te onderhandelen. Maar ook advocaten zijn net mensen met alle emoties van mensen die in een scheiding zitten. Per saldo maakte het dus niet uit. We kijken terug op een geslaagde Overlegscheiding, waaraan we hard hebben gewerkt en zijn trots op het resultaat.