Stap 1 van 9

  • Vragenlijst

  • Op dit moment bent u bezig met de voorbereidingen voor uw scheiding. Dit is een belangrijke, emotionele en uitdagende overgang voor u en uw familie. De leden van de VvCP adviseren u graag over de mogelijkheden van extra ondersteuning om deze overgang op de best mogelijke manier te laten verlopen. Met behoud van familiebanden, financiële middelen en kwaliteit van wonen. Er zijn verschillende manieren om te scheiden. De manier van scheiden bepaalt de aard en het tempo van uw scheiding. Om advies aan u te kunnen geven verzoeken wij u vriendelijk om de vragen in onze vragenlijst te beantwoorden. Gelieve niet te veel na te denken over de antwoorden, maar in plaats daarvan het eerste antwoord te kiezen dat bij u opkomt. Uit een schaal van 1 tot 10 kunt u het antwoord kiezen welk cijfer het beste bij uw huidige situatie past.

Zonder pijn en veilig scheiden, kan dat?

Nelleke Hartmanns, Hartmanns Mediation & Coaching

Meestal verloopt een scheiding waarbij partners elkaar (on)bewust pijn hebben gedaan, moeizamer dan een echtscheiding waarbij wordt overeengekomen dat de liefde ‘op’ is. Zo ziet Nelleke Hartmanns het in haar mediation- en overlegscheidingspraktijk. Is succesvol en veilig scheiden dan nog mogelijk?

Scheiden. Een enerverend proces met een scala aan emoties.

Niet alleen de betreffende partners hebben last van deze spanningen. In hun omgeving lijden de kinderen, de (groot)ouders, broers of zussen aan beide kanten mee met het stel dat uit elkaar gaat. En ook gezamenlijke vrienden, collega’s, werkgevers en opdrachtgevers merken iets van de scheiding.

Soorten pijn bij scheiden

Partners zijn om verschillende redenen uit hun evenwicht. Gevoelens van pijn en schuld naar hun kinderen overheersen als partners beiden voelen dat de liefde over is en samen besluiten om te scheiden. Omdat ze samen die beslissing nemen, dragen ze ook samen de verantwoordelijkheid hiervoor.

Ook voor de consequenties van hun keuze voor hun kinderen.

Als de reden voor de echtscheiding ligt in onvrede bij één van de partners (al dan niet met een nieuwe liefde als trigger) dan is er sprake van een ander soort pijn. Je ziet vaak een mengeling van verdriet, schuldgevoel, frustratie. En mogelijk verliefdheid.

Bij de ‘verlaten’ partner overheerst in zo’n situatie meestal woede, angst, verdriet, jaloezie of het gevoel ‘bij het grofvuil gezet te zijn’. Er is vaak een onveilig gevoel over de toekomst.

Overlegscheiden is veilig

Naast mediator bij echtscheidingen ben ik steeds vaker als coach betrokken bij een overlegscheiding. Vooral in zaken waar de emoties hoog oplopen (veel pijn) of een complexe zakelijke kant (bijvoorbeeld bij een eigen zaak) een rol speelt.
Waarom zou je kiezen voor een overlegscheiding?

  • Het overlegscheidingsteam werkt (beide advocaten, de coach en eventueel andere specialisten) als een veilige ring om de partners
  • heen. Beiden krijgen eerst gelegenheid om hun emoties te delen met de coach en met hun eigen advocaat. Zowel de coach als de advocaat luisteren, ondersteunen en reflecteren. Er wordt gesproken over het verleden, het heden en de toekomst.
  • Tijdens de gezamenlijke gesprekken met de coach wordt de geschiedenis van de relatie besproken en de pijnpunten, visieverschillen of belevingen.
  • Als coach praat ik met de kinderen zodat zij enerzijds ‘gehoord’ worden en anderzijds hun visie/noden kunnen worden meegenomen in de gesprekken met hun ouders.
  • Gesprekken verlopen meestal rustig omdat cliënten uitgaan van het vertrouwen in de coach en in hun advocaten. Dat zorgt voor oplossingen waar beide (ex)partners zich in kunnen vinden.
  • Beide advocaten werken in een geweldloze sfeer en zoeken naar de beste oplossing voor beide (ex)partners.

Prettig en succesvol

Het valt mij op dat ik steeds vaker cliënten adviseer om een overlegscheiding te overwegen. Zelfs als cliënten mediation vragen. Het is mijn ervaring dat deze werkwijze de kans op een succesvolle scheiding vergroot.

Met succesvol bedoel ik dat beide (ex)partners na afloop tevreden zijn over de scheiding en met vertrouwen hun ouderrelatie in de toekomst gaan vormgeven.

Als overlegscheidingsprofessional vind ik het ontzettend prettig om binnen een team naar hetzelfde doel toe te werken. Om me samen met hen verantwoordelijk te voelen voor het proces.

Het maakt mijn werk lichter, leuker en hierdoor voelt het ook voor mij ‘veilig’.