Step 1 of 9

  • Questionnaire

  • You're in the process of preparing for your divorce. This is an important, emotional, and challenging transition for you and your family. Our VvCP members will be happy to advise you about your options for extra support to make this transition in the best way possible, while still maintaining family ties, financial resources, and quality of life. There are multiple ways to separate. The kind of separation you choose determines the nature and pace of your separation. In order to be able to give you advice, we kindly ask you to answer the questions in our questionnaire. Please do not think too much about the answers, just choose the first answer that comes to mind. On a scale of 1 to 10, please select the answer that best suits your current situation.

Wouter Verstijnen

Financieel expert
Contact

Waarom wilde je Collaborative Professional worden?

Om in teamverband, met de inzet van mijn fiscale en financiƫle expertise, de afwikkeling van scheidingen en nalatenschappen op slagvaardige en respectvolle wijze te kunnen begeleiden. En zodoende door goede communicatie en oog voor ieders belangen de gang naar de rechter te vermijden en de betrokkenen een goede basis te geven om verder te kunnen.

Welke voordelen zie je in de praktijk dankzij deze manier van scheiden / conflicten oplossen?

Slagvaardig, respectvol, ruimte voor maatwerk.

Wat voor feedback hoor je terug van cliƫnten die je hebt bijgestaan?

Dat ik een betrouwbare en ter zake zeer kundig adviseur ben. En dat ik in conflictueuze besprekingen met partijen de juiste toon weet te raken en daarmee weet te de-escaleren.

De training die je op dit vlak hebt gevolgd en de ervaring die je hebt.

– Fiscaal recht (Erasmus Universiteit Rotterdam, sinds 2008 ook universitair docent)
– Mediationopleiding (Dialogue)
– Basistraining collaborative practice (VVCP)
– Leadership programme based on mediative competences (Moore Stephens Europe Leadership Acadamy)

Get in contact with Wouter Verstijnen

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.