Step 1 of 9

  • Questionnaire

  • You're in the process of preparing for your divorce. This is an important, emotional, and challenging transition for you and your family. Our VvCP members will be happy to advise you about your options for extra support to make this transition in the best way possible, while still maintaining family ties, financial resources, and quality of life. There are multiple ways to separate. The kind of separation you choose determines the nature and pace of your separation. In order to be able to give you advice, we kindly ask you to answer the questions in our questionnaire. Please do not think too much about the answers, just choose the first answer that comes to mind. On a scale of 1 to 10, please select the answer that best suits your current situation.

Rob de Bruijn RV

Financieel expert
Contact

Waarom wilde je Collaborative Professional worden?

Uit eigen ervaring weet ik welke schade wordt aangericht als een echtscheiding uitmondt in een vechtscheiding. Met deze wetenschap wilde ik er alles aan doen om anderen dit leed te besparen. Met behulp van een overlegscheiding kunnen ex-partners op een respectvolle wijze én met de kennis en ervaring van specialisten uit elkaar. Niet alleen voor de partners maar zeker ook voor de kinderen is het zeer waardevol als na de scheiding het onderlinge contact goed is.

2) Welke voordelen zie je in de praktijk dankzij deze manier van scheiden / conflicten oplossen?

De ex-partners worden door de beste professionals bij de afwikkeling van hun echtscheiding begeleid door ervaren specialisten (coach, advocaten en financieel deskundige). Slepende en zeer kostbare gerechtelijke procedures worden daarmee voorkomen.

3) Wat voor feedback hoor je terug van cliënten die je hebt bijgestaan?

Cliënten zijn blij dat ondanks de obstakels die zij in het proces van de overlegscheiding zijn tegengekomen elkaar op een respectvolle wijze kunnen loslaten en op een goede wijze als ouders van hun kinderen verder kunnen.

De training die je op dit vlak hebt gevolgd en de ervaring die je hebt.

Ik heb in 2012 de basistraining van de overlegscheiding gevolgd. Aanvullend heb ik een 8-daagse mediation training en vervolgens verdiepende mediation trainingen (verbindend communiceren) gevolgd.

Get in contact with Rob de Bruijn RV

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.