Step 1 of 9

  • Questionnaire

  • You're in the process of preparing for your divorce. This is an important, emotional, and challenging transition for you and your family. Our VvCP members will be happy to advise you about your options for extra support to make this transition in the best way possible, while still maintaining family ties, financial resources, and quality of life. There are multiple ways to separate. The kind of separation you choose determines the nature and pace of your separation. In order to be able to give you advice, we kindly ask you to answer the questions in our questionnaire. Please do not think too much about the answers, just choose the first answer that comes to mind. On a scale of 1 to 10, please select the answer that best suits your current situation.

Priska Voskuil-van Dijk

Advocaat
Contact

Waarom wilde je Collaborative Professional worden?

Cliënten verdienen een goede familie-en erfrechtadvocaat. Een goede familie-en erfrechtadvocaat is iemand die voortdurend zijn/haar skills ontwikkelt, die op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen (juridisch en niet-juridisch) en oplossingsgericht te werk gaat. Een goede familie-en erfrechtadvocaat dient in mijn optiek tevens “mediator” en “collaborative professional” te zijn.

Welke voordelen zie je in de praktijk dankzij deze manier van scheiden / conflicten oplossen?

Scheiden en erven is een juridisch, financieel en emotioneel proces. In collaborative practice is aandacht voor alle aspecten, waardoor een duurzame oplossing kan worden bereikt. In collaborative practice kan ruzie omgezet worden in constructief overleg. De schade voor kinderen kan hierdoor worden beperkt.

Wat voor feedback hoor je terug van cliënten die je hebt bijgestaan?

Veel cliënten geven aan het collaborative proces zorgvuldig te vinden, waarbij het belang van de kinderen echt voorop staat.

In 2008 maakte ik deel uit van de groep die de 1e training in Nederland hebben gevolgd. Mijn praktijk bestaat voor 25% uit collaborative zaken

Get in contact with Priska Voskuil-van Dijk

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.