Step 1 of 9

  • Questionnaire

  • You're in the process of preparing for your divorce. This is an important, emotional, and challenging transition for you and your family. Our VvCP members will be happy to advise you about your options for extra support to make this transition in the best way possible, while still maintaining family ties, financial resources, and quality of life. There are multiple ways to separate. The kind of separation you choose determines the nature and pace of your separation. In order to be able to give you advice, we kindly ask you to answer the questions in our questionnaire. Please do not think too much about the answers, just choose the first answer that comes to mind. On a scale of 1 to 10, please select the answer that best suits your current situation.

Marty Hamburger

Advocaat
Contact

Collaborative divorce

In de Verenigde staten is na de opkomst van Alternative Dispute Resolution (ADR) in de negentig jaren een ander fenomeen opgekomen: Collaborative Law ook wel Collaborative Divorce genaamd.

Wat is Collaborative Divorce ?

Collaborative divorce is een nieuwe manier van scheiden, samengevat komt het op het volgende neer. Partners en advocaten en andere betrokkenen spreken af niet te zullen gaan procederen maar te onderhandelen totdat er een overeenstemming is.

Wat doet een Collaborative Divorce advocaat?

Iedere partner wordt geadviseerd door een eigen advocaat (en zonodig coach – vaak een psycholoog of pedagoog – en accountant/financieel specialist) bij het regelen van de gevolgen van de echtscheiding. Vooraf wordt een deelnemingsovereenkomst gesloten waarin de betrokkenen afspreken dat zij elkaar met respect zullen bejegenen, alle informatie zullen verstrekken en elkaars gerechtvaardigde belangen (en die van het gezin) in het oog zullen houden. De betrokkenen sluiten bovendien een zogenaamde diskwalificatieovereenkomst waarin zij verklaren dat zij elkaar niet in een procedure voor de rechtbank zullen betrekken.

Meer over Collaborative Law

In 1999 is de IACP opgericht, de International Academy of Collaborative Professionals, met als doel het bevorderen van de toepassing en de kwaliteit van collaborative divorce law (overlegscheiding). Jaarlijks worden er meerdere internationale conferenties georganiseerd.

Deze snelle ontwikkeling is een resultaat van de behoefte naar een transparante en integere scheidingsvorm, waarbij wordt onderhandeld in het bijzijn van beider advocaten en een coach vanuit gezamenlijke belangen en niet vanuit persoonlijke standpunten, hetgeen een volstrekt unicum is. Hierbij leren de (voorheen) strijdende partijen op een ander niveau met elkaar te communiceren, hetgeen hun maar ook de eventuele kinderen ten goede komt.

De kosten bij een Collaborative Divorce zijn in verhouding tot procederen laag en de geleverde kwaliteit hoog.

De advocaat van Hamburger Advocaten is aangesloten bij IACP en VVCP (Vereniging Van Collaborative Professionals.

Get in contact with Marty Hamburger

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.