Step 1 of 9

  • Questionnaire

  • You're in the process of preparing for your divorce. This is an important, emotional, and challenging transition for you and your family. Our VvCP members will be happy to advise you about your options for extra support to make this transition in the best way possible, while still maintaining family ties, financial resources, and quality of life. There are multiple ways to separate. The kind of separation you choose determines the nature and pace of your separation. In order to be able to give you advice, we kindly ask you to answer the questions in our questionnaire. Please do not think too much about the answers, just choose the first answer that comes to mind. On a scale of 1 to 10, please select the answer that best suits your current situation.

Martine Klein

Advocaat
Contact

Waarom wilde je Collaborative Professional worden?

In de advocatuur en in het familierecht in het bijzonder, is het gebruikelijk dat eerst wordt geprobeerd in overleg tot oplossingen te komen. Dat lukt vaak en soms ook niet. Je moet geluk hebben met de advocaat van de andere partij. Ik wilde graag Collaborative Professional worden om deel uit te kunnen maken van een groep advocaten-mediators, coaches en financials die allemaal vanuit dezelfde overtuiging en inzet mensen willen helpen tot de beste afspraken met elkaar te komen. Professionals die je kunt vertrouwen en met wie goed kunt samenwerken. De band die ik inmiddels heb opgebouwd met vele collega’s is heel waardevol voor mij en daarmee ook voor mijn cliĆ«nten.

Welke voordelen zie je in de praktijk dankzij deze manier van scheiden / conflicten oplossen?

In de overlegpraktijk heeft iedere deelnemer zijn eigen advocaat, die ook mediator is. Daardoor voelt de deelnemer zich gesteund in het proces. Anders dan in mediation, krijgen de deelnemers ook advies over de te nemen beslissingen. Een mediator is met name een procesbegeleider, geeft geen advies of steun. Dat wordt vaak als een gemis gevoeld. Gevolg is dat er op de achtergrond toch adviseurs worden ingeschakeld. Liever dat alle adviseurs meteen aan tafel zitten en in een team samenwerken om tot een evenwichtige regeling te komen. Ook kunnen andere deskundigen deel uit maken van het team, zoals een coach of financieel expert. Alles is erop gericht om er samen uit te komen. Met als uitkomst een oplossing die toekomstbestendig is.

Wat voor feedback hoor je terug van cliƫnten die je hebt bijgestaan?

Wat ik terugkrijg van mensen die ik in een overlegscheiding heb begeleid, is dat ik goed luister, een flinke dosis empathisch vermogen heb, slimme vragen stel, snel analyseer en dat ik een steun in de rug ben ik een ingewikkelde periode van hun leven.

Zie voor meer informatie over mij en mijn werkwijze mijn website www.martineklein.nl.

Hebt u vragen, neem dan contact met mij op. Ik help u graag verder.

De training die je op dit vlak hebt gevolgd en de ervaring die je hebt.

In 2009 heb ik de opleiding tot Collaborative Professional gevolgd. Jaarlijks ben ik bij de opleidingsdagen. Ik maak deel uit van een praktijk groep in Zuid-Holland.

Ik heb veelvuldig overlegscheidingen succesvol begeleid.

 

Get in contact with Martine Klein

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.