Step 1 of 9

  • Questionnaire

  • You're in the process of preparing for your divorce. This is an important, emotional, and challenging transition for you and your family. Our VvCP members will be happy to advise you about your options for extra support to make this transition in the best way possible, while still maintaining family ties, financial resources, and quality of life. There are multiple ways to separate. The kind of separation you choose determines the nature and pace of your separation. In order to be able to give you advice, we kindly ask you to answer the questions in our questionnaire. Please do not think too much about the answers, just choose the first answer that comes to mind. On a scale of 1 to 10, please select the answer that best suits your current situation.

Marius Meijer

Financieel expert
Contact

Waarom wilde je Collaborative Professional worden?

Sinds 2005 word ik regelmatig ingeschakeld door advocaten en collega-accountants als neutraal en onafhankelijk financieel deskundige bij echtscheidingen en ontvlechtingen van samenwerkingen.

Hoewel ik al in 2010 kennis heb gemaakt met de VvCP en mij als financial wilde aansluiten bij de vereniging heeft het uiteindelijk tot 2016 geduurd voor ik de basisopleiding mediation heb gevolgd en vervolgens in het voorjaar van 2017 de opleiding tot collaboratief professional heb gedaan.

Ik ben er van overtuigd dat via overleg betere en duurzamere oplossingen bereikt kunnen worden dan via procederen.

Welke voordelen zie je in de praktijk dankzij deze manier van scheiden/ conflicten oplossen?

In de praktijk zie ik heel vaak dat sprake is van machtsverschillen en/of kennis/informatieverschillen bij partijen in echtscheidingen. De traditionele mediation is dan geen oplossing en resulteert dan vaak in juridische procedures met winnaars en verliezers. Door al in een vroeg stadium te kiezen voor een teams van ervaren en geschoolde professionals, waarbij partijen ieder een eigen advocaat hebben en er een onafhankelijke coach en onafhankelijke financial aanschuiven wordt vaak sneller een voor alle partijen acceptabele oplossing bereikt.

Wat voor feedback hoor je terug van cliënten die je hebt bijgestaan?

Ik krijg vaak van cliënten die ik heb bijgestaan te horen dat ik snel de kern van het probleem raak en vandaar uit ga werken naar voor alle partijen – fiscaal en financieel – acceptabele oplossingen.

De training die op dit vlak hebt gevolgd en de ervaring die je hebt.

Sinds 1992 ben ik AA-accountant, sinds 2000 Register Belastingadviseur en sinds 2017 van de VvCP.

Bij de jaarlijkse keuzes voor permanente educatie maak ik bewuste keuzes om ook onderwerpen te kiezen rondom advisering bij echtscheidingen.

Meer informatie over wie Marius Meijer is te vinden op https://mariusmeijer.nl/.

Get in contact with Marius Meijer

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.