Step 1 of 9

  • Questionnaire

  • You're in the process of preparing for your divorce. This is an important, emotional, and challenging transition for you and your family. Our VvCP members will be happy to advise you about your options for extra support to make this transition in the best way possible, while still maintaining family ties, financial resources, and quality of life. There are multiple ways to separate. The kind of separation you choose determines the nature and pace of your separation. In order to be able to give you advice, we kindly ask you to answer the questions in our questionnaire. Please do not think too much about the answers, just choose the first answer that comes to mind. On a scale of 1 to 10, please select the answer that best suits your current situation.

Magali van Maanen

Advocaat
Contact

Waarom wilde je Collaborative Professional worden?

De reden voor mij om Collaborative Professional te willen worden is omdat ik in iedere zaak die ik behandel het beste, maar ook meest duurzame resultaat wil bereiken. De werkwijze van de Collaborative Practice past daar bij omdat het de diverse aspecten van geschillenbeslechting in zich behelst. Er is aandacht voor het emotionele, maar ook voor het juridische. Dit maakt het een efficiënt, maar ook effectief proces.

Welke voordelen zie je in de praktijk dankzij deze manier van scheiden/ conflicten oplossen?

Zowel wanneer ik een cliënt bij sta als advocaat, als wanneer ik optreed als mediator, merk ik dat ik tegen grenzen aan loop. In een mediation is er regelmatig sprake van een disbalans. Een van partijen weet meer van de financiën, terwijl de andere partner een groter aandeel van de zorg- en opvoeding van de kinderen heeft. Dit kan leiden tot onzekerheid of wantrouwen, met als gevolg dat men zich in de mediation voorzichtiger opstelt. Bij het optreden als advocaat voel ik regelmatig een barrière wanneer er geen viergesprekken zijn en er geen rechtstreeks contact is met de andere partij. Er is dan minder zicht op wensen en belangen. In de Collaborative Practice is het professionele team er samen voor verantwoordelijk dat er een balans blijft en dat er wordt toegewerkt naar een regeling die voor alle betrokkenen positief is.

Wat voor feedback hoor je terug van cliënten die je hebt bijgestaan?

Van cliënten die ik heb bijgestaan heb ik gehoord dat ze zich gesteund voelden in een moeilijke periode. Helder advies over hun juridische positie, gecombineerd met een gezonde dosis empathie leverde het vertrouwen op om een regeling te treffen en een nieuwe stap te maken in hun leven.

De training die je op dit vlak hebt gevolgd en de ervaring die je hebt.

In 2016  heb ik de basisopleiding tot Collaborative Professional gevolgd. De daar opgedane kennis heb ik door het bijwonen van de VVCP contactdagen bijgehouden en verdiept. Een en ander wordt natuurlijk versterkt door ervaring in de praktijk, zowel door een aantal formele overlegscheidingen als echtscheidingen die volgens dezelfde principes zijn afgewikkeld.

Get in contact with Magali van Maanen

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.