Step 1 of 9

  • Questionnaire

  • You're in the process of preparing for your divorce. This is an important, emotional, and challenging transition for you and your family. Our VvCP members will be happy to advise you about your options for extra support to make this transition in the best way possible, while still maintaining family ties, financial resources, and quality of life. There are multiple ways to separate. The kind of separation you choose determines the nature and pace of your separation. In order to be able to give you advice, we kindly ask you to answer the questions in our questionnaire. Please do not think too much about the answers, just choose the first answer that comes to mind. On a scale of 1 to 10, please select the answer that best suits your current situation.

Jean-Marie Vullings

Advocaat
Contact

Waarom wilde je Collaborative Professional worden?

Vanuit mijn jarenlange ervaring als familierecht-advocaat en mediator weet ik dat het regelen van de gevolgen van een echtscheiding niet enkel is het optimaal invullen van de juridische en financiële aspecten van de echtscheiding. Er is meer nodig om een huwelijk of een relatie goed met elkaar af te kunnen sluiten en te kunnen starten met een nieuwe fase in het leven. Het treffen van een regeling is daarom niet enkel gericht op het tekenen van een convenant. Het is op een constructieve manier begeleiden van ex-partners in het inzichtelijk maken van de juridische en financiële gevolgen van het uit elkaar gaan, het verbeteren van de communicatie door het helpen formuleren van belangen en zorgen, om daarmee samen te zoeken naar oplossingen die door beiden worden gedragen, ook op de lange termijn. Dat vergt veel kennis en vaardigheden waardoor mij de methode van de collaborative divorce (overlegscheiding) zeer aansprak. Deze wijze van scheiden biedt de mogelijkheden om de invulling van alle facetten van de scheiding op de best mogelijke manier te realiseren.

Welke voordelen zie je in de praktijk dankzij deze manier van scheiden / conflicten oplossen?

Het grote voordeel van de overlegscheiding is dat in een open en transparante setting wordt samengewerkt door een multidisciplinair team om tot een afwikkeling te komen. Als advocaat richt ik mij op de juridische kanten van de zaak terwijl de coach zorgt voor de emotionele aspecten en de regeling rondom de kinderen. De financieel adviseur denkt mee bij complexe financiële vraagstukken en zorgt voor de uitwerking. Zo werkt iedereen vanuit zijn of haar vakkennis en specialisme waardoor een optimale regeling kan worden gerealiseerd. En daar waar in een mediation de cliënt zich nog wel eens wat alleen kan voelen, weet deze zich in een overlegscheiding altijd vergezeld van, en bijgestaan door, de eigen advocaat, een veilig gevoel. Je werkt samen als een team maar waarbij je als cliënt weet dat jouw advocaat er toch altijd speciaal voor jou is.

Wat voor feedback hoor je terug van cliënten die je hebt bijgestaan?

Cliënten ervaren het team als prettig en vinden het daarnaast fijn dat ze wel hun eigen advocaat hebben waarmee ideeën kunnen worden afgewogen en uitgewerkt. Het respectvol met elkaar omgaan terwijl er meningsverschillen en emotie mogen zijn, maakt dat er meer ruimte komt in het denken in oplossingen.

De training die je op dit vlak hebt gevolgd en de ervaring die je hebt.

Ik ben opgeleid tot collaborative practitioner en zorg daarnaast dat mijn vakkennis als gespecialiseerd familierecht-advocaat op topniveau blijft door het volgen van diverse trainingen en opleidingen. Dit betreft cursussen op juridisch, fiscaal en financieel vlak om iedere cliënt, waaronder ook veel ondernemers, optimaal te kunnen bedienen. Naast mijn werk als advocaat heb ik een tweejarige coaching-opleiding met succes afgerond.

Get in contact with Jean-Marie Vullings

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.