Step 1 of 9

  • Questionnaire

  • You're in the process of preparing for your divorce. This is an important, emotional, and challenging transition for you and your family. Our VvCP members will be happy to advise you about your options for extra support to make this transition in the best way possible, while still maintaining family ties, financial resources, and quality of life. There are multiple ways to separate. The kind of separation you choose determines the nature and pace of your separation. In order to be able to give you advice, we kindly ask you to answer the questions in our questionnaire. Please do not think too much about the answers, just choose the first answer that comes to mind. On a scale of 1 to 10, please select the answer that best suits your current situation.

Ilse van Dijk - Oosterhout

Advocaat
Contact

Waarom wilde je Collaborative Professional worden?

Ik was benieuwd naar een nieuwere manier van werken waarbij wij als echtscheidingsadvocaten echt een verschil kunnen maken. Dus niet strijden tegen elkaar, maar samenwerken met elkaar. Die samenwerking is gericht op de beide echtgenoten. Hierbij is zicht voor beide belangen, maar als het nodig is kan er ook ruggenspraak met de eigen advocaat plaats vinden. Daardoor voelen beide scheidende echtgenoten zich gesteund en krachtiger en juist daardoor ontstaat (nog) meer ruimte voor overleg.

Welke voordelen zie je in de praktijk dankzij deze manier van scheiden/ conflicten oplossen?

Scheiden via overlegscheiden is erg efficiënt en ik zie dat mensen echt op een goed tempo hun echtscheiding kunnen regelen. Ook die echtgenoot die liever geen scheiding wilde. Juist daarvoor is ook oog. Alle betrokkenen in het team zijn hoog gekwalificeerde professionals zodat alle tijd zeer nuttig wordt besteed. Er is oog voor het emotionele proces dat de scheidende echtgenoten doorlopen, maar ook juridisch inhoudelijk wordt de beste ondersteuning geboden. Overlegscheiden is relatief snel, kwalitatief hoogwaardig en een vangnet in emotioneel opzicht.

Wat voor feedback hoor je terug van cliënten die je hebt bijgestaan?

Er wordt – ook als het proces soms wat moeizamer was – heel tevreden terug gekeken op het proces. Eén van de mooiste complimenten die ik mocht ontvangen was dat de cliënte in kwestie aangaf dat ik er op de juiste momenten was en ervoor zorgde dat zij in haar kracht werd gezet. Er zijn geen winnaars en geen verliezers, maar scheidende mensen die op een respectvolle manier uit elkaar gaan. Juist ook voor de kinderen die mogelijk betrokken zijn, wordt de echtscheiding goed en duurzaam geregeld. De kinderen spelen een zeer belangrijke (hoofd)rol in het kader van de overlegscheiden.

De training die je op dit vlak hebt gevolgd en de ervaring die je hebt.

Al meer dan 20 jaar ben ik werkzaam als advocaat, maar met name als mediator. Mensen samen brengen met de juiste juridische oplossing maakt het werk heel fijn. Al in 2008 heb ik via de Merlijngroep de mediationopleiding tot MfN-mediator gevolgd. In 2016 heb ik daaraan de specialisatie-opleiding van de vereniging van Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) toegevoegd. Die opleiding bestaat uit een mediationopleiding puur gericht op de scheidingspraktijk en een juridische opleiding op het gebied van het familierecht. Die laatste opleiding heb ik cum laude afgerond. In 2019 heb ik de opleiding van de Vereniging van Collaborative professionals (VvCP) doorlopen om meteen de maandag daarna met de eerste overlegscheiding te starten.

Get in contact with Ilse van Dijk – Oosterhout

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.