Step 1 of 9

  • Questionnaire

  • You're in the process of preparing for your divorce. This is an important, emotional, and challenging transition for you and your family. Our VvCP members will be happy to advise you about your options for extra support to make this transition in the best way possible, while still maintaining family ties, financial resources, and quality of life. There are multiple ways to separate. The kind of separation you choose determines the nature and pace of your separation. In order to be able to give you advice, we kindly ask you to answer the questions in our questionnaire. Please do not think too much about the answers, just choose the first answer that comes to mind. On a scale of 1 to 10, please select the answer that best suits your current situation.

Emmy van Ekelen

Advocaat
Contact

Waarom wilde je Collaborative Professional worden?

Ik heb mij ontwikkeld tot collaborative professional omdat ik mijn cliënten wil helpen de scheiding op een verstandige én respectvolle manier op te lossen. Ook wilde ik een alternatieve manier van scheiden kunnen aanbieden om de strijd die in echtscheidingen vaak voorkomt op deze wijze te minimaliseren.
Wat daarbij ook mee speelde is dat ik graag deel uit wilde maken van een groep professionals die vanuit dezelfde overtuiging mensen willen helpen om hun scheiding voor alle partijen zo goed mogelijk te laten verlopen. Het voordeel hiervan is dat je met een team samenwerkt dat je kunt vertrouwen, wat niet altijd het geval is bij de andere manieren om tot echtscheiding te komen, zoals een echtscheiding op tegenspraak, waarbij ieder een eigen advocaat heeft en die soms lijnrecht tegenover elkaar staan.

Welke voordelen zie je in de praktijk dankzij deze manier van scheiden / conflicten oplossen?

Overlegscheiden onder begeleiding van onpartijdige professionals en een coach zorgt er voor dat belangrijke relaties worden beschermd in een periode van hevige emoties, en zorgt voor zo min mogelijk emotionele en financiële onrust. Ook de mogelijkheid om de kinderen onder begeleiding van een coach intensief te betrekken bij de opstelling van het ouderschapsplan zorgt ervoor dat alle betrokkenen inspraak hebben. Er wordt samengewerkt aan een plan voor de toekomst en op zorgvuldige wijze worden de belangen van partijen en de kinderen daarin meegenomen.

Wat voor feedback hoor je terug van cliënten die je hebt bijgestaan?

De ervaring van mijn cliënten is dat het een intensief traject is, maar zeker de moeite waard als je de ouderrelatie wenst te behouden.
Door mijn uitgebreide ervaring met cliënten uit alle inkomensgroepen en met allerhande soorten problemen, van eenvoudig tot zeer complex, ben ik in staat mij goed in te leven. Mijn cliënten geven aan dat zij zich bij mij gehoord voelen. Daarnaast geloof ik in het coachen en zelfbewust maken van mijn cliënten, waardoor in het proces de focus wordt gelegd op wat voor de cliënt essentieel is. Zoals bescherming van hun kinderen en de relatie met hen, behoud van hun bedrijf, langdurige financiële zekerheid en een goede relatie met hun ex-partner. Cliënten geven mij terug dat ik hen een veilige en ondersteunende omgeving bied, zélfs wanneer de emoties hoog oplopen en de cijfers ingewikkeld zijn.

Wilt u meer informatie over wie ik ben en over mijn kantoor dan verwijs ik u naar mijn website: https://www.vanekelenpoort.nl/onze-advocaten/mr-emmy-van-ekelen

De training die je op dit vlak hebt gevolgd en de ervaring die je hebt.

Basistraining collaborative practice

Ik maak deel uit van Collaborative Practice Center (https://collaborativepracticecenter.nl/) welke groep van professionals ongeveer negen keer per jaar bij elkaar komen om kennis, ervaringen en expertise te delen. Jaarlijks volg ik de opleidingsdagen die door de vereniging worden aangeboden.

Get in contact with Emmy van Ekelen

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.