Step 1 of 9

  • Questionnaire

  • You're in the process of preparing for your divorce. This is an important, emotional, and challenging transition for you and your family. Our VvCP members will be happy to advise you about your options for extra support to make this transition in the best way possible, while still maintaining family ties, financial resources, and quality of life. There are multiple ways to separate. The kind of separation you choose determines the nature and pace of your separation. In order to be able to give you advice, we kindly ask you to answer the questions in our questionnaire. Please do not think too much about the answers, just choose the first answer that comes to mind. On a scale of 1 to 10, please select the answer that best suits your current situation.

Edwin Lankester RA

Financieel expert
Contact

Waarom wilde je Collaborative Professional worden?

Omdat ik een groot voorstander ben van het in zo respectvol mogelijk onderling overleg komen tot oplossingen die door beide partijen gedragen worden.

Welke voordelen zie je in de praktijk dankzij deze manier van scheiden / conflicten oplossen?

Dat beide partijen zich tijdens het overlegtraject gehoord en gesteund voelen, dat de belangen van beide partijen voldoende aandacht krijgen en dat partijen en hun advocaten hierbij worden begeleid en voorgelicht door neutrale professionals.

Wat voor feedback hoor je terug van cliënten die je hebt bijgestaan?

Gelukkig vaak de positieve feedback dat financieel lastige zaken voor de cliënten duidelijk zijn geworden en zij mede daardoor meer inzicht en overzicht hebben gekregen zowel in de financiële situatie als in de (on)mogelijkheden van diverse oplossingsrichtingen.

De training die je op dit vlak hebt gevolgd en de ervaring die je hebt.

De basiscursus van de VvCP en een aantal terugkomdagen / jaarlijkse bijeenkomsten van de VvCP. Verder woon ik uiteraard de intervisie bijeenkomsten bij.

Get in contact with Edwin Lankester RA

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.