Step 1 of 9

  • Questionnaire

  • You're in the process of preparing for your divorce. This is an important, emotional, and challenging transition for you and your family. Our VvCP members will be happy to advise you about your options for extra support to make this transition in the best way possible, while still maintaining family ties, financial resources, and quality of life. There are multiple ways to separate. The kind of separation you choose determines the nature and pace of your separation. In order to be able to give you advice, we kindly ask you to answer the questions in our questionnaire. Please do not think too much about the answers, just choose the first answer that comes to mind. On a scale of 1 to 10, please select the answer that best suits your current situation.

Agnes Spoormans

Advocaat
Contact

Waarom wilde je Collaborative Professional worden?

In een collaborative kan ik een cliënt één op één bijstaan waardoor een sterke vertrouwensrelatie bestaat en de cliënt zich veilig en strategisch ondersteund weet. Tegelijkertijd wordt door het teamwerk niet tegen maar met elkaar gewerkt wat zowel voor de wederzijdse cliënten als voor de betrokken professionals een positieve resultaat gerichte werkwijze oplevert. Het combineren van coachings- advocaten- en mediationsskills geeft mij veel voldoening.

Welke voordelen zie je in de praktijk dankzij deze manier van scheiden / conflicten oplossen?

Partijen kiezen hun eigen toekomst en oplossingen, terwijl ze zich gesteund weten door professionals uit verschillende disciplines. Dat leidt tot creatieve oplossingen waar echt draagvlak voor bestaat en die ook goed uitvoerbaar zijn.

Wat voor feedback hoor je terug van cliënten die je hebt bijgestaan?

Cliënten voelen zich veilig en gesteund door mij, maar weten ook dat ik kritisch naar ze ben waar dat nodig is. Daar waar ze zelf soms door de bomen het bos niet meer zien laat ik ze weer zien wat de kern is, waar het echt om gaat en welke keuzes daarin te maken zijn. Om samen tot oplossingen te komen is het belangrijk om in verbinding met beide betrokkenen te staan. Hoewel dat in het begin wel eens tot vraagtekens kan leiden, wordt over het algemeen terugkijkend goed gezien dat daar juist ook een succesfactor voor een collaborative inzit.

De training die je op dit vlak hebt gevolgd en de ervaring die je hebt.

Ik heb de basis opleiding voor Collaborative Professionals gedaan en vervolgens diverse trainingen en workshops specifiek voor Collaborative Divorces.

Get in contact with Agnes Spoormans

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.