Step 1 of 9

  • Questionnaire

  • You're in the process of preparing for your divorce. This is an important, emotional, and challenging transition for you and your family. Our VvCP members will be happy to advise you about your options for extra support to make this transition in the best way possible, while still maintaining family ties, financial resources, and quality of life. There are multiple ways to separate. The kind of separation you choose determines the nature and pace of your separation. In order to be able to give you advice, we kindly ask you to answer the questions in our questionnaire. Please do not think too much about the answers, just choose the first answer that comes to mind. On a scale of 1 to 10, please select the answer that best suits your current situation.

Lillian van Wesemael-Smit

Coach
Contact

Waarom wilde je Collaborative Professional worden?

In 2010 vertelde een advocaat met wie ik regelmatig samenwerk over de collaborative divorce/overlegscheiding. Zij gaf aan: “dat lijkt mij nu typisch iets voor jou om in een team als coach zowel de partners als het team te begeleiden”. Haar enthousiasme werkte aanstekelijk. Ik ging artikelen lezen en vond die erg inspirerend. Sinds ik in 2000 mediator ben geworden, heb ik op allerlei manieren samengewerkt met advocaten en financieel adviseurs. Dat is vaak nodig om te zorgen dat mensen (ex-partners) op een goede wijze los van elkaar kunnen komen en weer een eigen leven na de scheiding kunnen opbouwen. En als er kinderen zijn, dan is een extra uitdaging dat ouders goed over de kinderen contact kunnen hebben.
Analoog aan het Afrikaanse gezegde “it takes a world to raise a village” kun je stellen: “It takes a team to guide people through their divorce”.

Welke voordelen zie je in de praktijk dankzij deze manier van scheiden / conflicten oplossen?

De collaborative divorce/overlegscheiding is in veel situaties echt de enige manier om mensen goed uit elkaar te laten gaan, met zo min mogelijk schade en zo veel mogelijk respect. In het multidisciplinaire team is er voor ieder aspect van de scheiding een specialist: de juridische zaken en het sparren met de cliënt door de advocaten, de financiële en fiscale aspecten door de financieel deskundigen en de emoties, het ouderschap en de belangen van de kinderen door de coach. Die specialisten werken samen om te waarborgen dat er een zo goed mogelijk resultaat komt, waar iedereen mee verder kan.

Wat voor feedback hoor je terug van cliënten die je hebt bijgestaan?

Cliënten geven vaak aan dat ze mij ervaren als aandachtig luisterend, ondersteunend en begripvol. De relatie goed kunnen afsluiten én vervolgens de focus op de toekomst krijgen, dat is niet eenvoudig.Zeker als er verschillende culturele achtergronden meespelen, het terrein bij uitstek waar ik ervaring mee heb, aangezien ik ook in Afrika en Latijns Amerika heb gewerkt.
De emoties kunnen hoog oplopen. Cliënten ervaren dat ook als de emoties hoog oplopen, er weer rust kan komen door mijn begeleiding en er oog is voor de verschillen én de overeenkomsten. Zij vinden het prettig dat ik in de gesprekken structuur breng, verhelder waar de problemen en misverstanden zitten én waar de gemeenschappelijke belangen én gedeelde uitgangspunten zijn. Zij ervaren het als behulpzaam dat zij door de gesprekken meer inzicht krijgen wat er in de communicatie mis kan lopen én hoe het anders kan, waar misverstanden en gekwetste gevoelens vandaan komen en hoe er weer een nieuw perspectief kan ontstaan en vertrouwen in elkaar. Dat geeft mensen kracht en positiviteit.
In een goede sfeer is het ook makkelijker om goed over de kinderen te praten én ouders en kinderen daarin te begeleiden. Kinderen zien soms op tegen een gesprek met een vreemde. Maar geven eigenlijk altijd aan dat zij het prettig hebben gevonden om te kunnen praten over hoe zij de situatie ervaren en waar ze het moeilijk mee hebben én wat voor hen belangrijk is. Mijn motto is dat ieder kind van het beste van iedere ouder kan genieten. Dat vergt maatwerk én goede gesprekken, waarbij iedereen gezien en gehoord wordt én er gewerkt wordt aan een nieuwe toekomst. Die aanpak spreekt mensen aan, geeft hoop én nieuwe energie.

De training die je op dit vlak hebt gevolgd en de ervaring die je hebt.

In 2010 heb ik de opleiding Collaborative Divorce gevolgd. Daarnaast heb ik verschillende opleidingen gevolgd op coachingsgebied, die een gemeenschappelijk punt hebben: mensen in stress situaties beter begrijpen, waardoor zij zichzelf en de destructieve patronen in hun relatie beter kunnen begrijpen. En vervolgens weer grip krijgen op hun leven én in hun kracht te zetten. Dan verandert ook de interactie met de partner. De opleiding Strategisch Coach, Neuroawareness and mediation, door de internationaal vermaarde Francois Bogacz, de opleiding Transactionele Analyse hebben mij veel aanknopingspunten geboden om mensen te begeleiden. Sinds 2010 heb ik met verschillende advocaten en financieel deskundigen samengewerkt. Daarbij een een groot deel van de cliënten afkomstig uit andere landen en spelen er vaak verschillende culturen een rol. Dat maakt het werk extra boeiend.

Get in contact with Lillian van Wesemael-Smit

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.