Step 1 of 9

  • Questionnaire

  • You're in the process of preparing for your divorce. This is an important, emotional, and challenging transition for you and your family. Our VvCP members will be happy to advise you about your options for extra support to make this transition in the best way possible, while still maintaining family ties, financial resources, and quality of life. There are multiple ways to separate. The kind of separation you choose determines the nature and pace of your separation. In order to be able to give you advice, we kindly ask you to answer the questions in our questionnaire. Please do not think too much about the answers, just choose the first answer that comes to mind. On a scale of 1 to 10, please select the answer that best suits your current situation.

Irma Thoenes-van der Veen

Advocaat
Contact

Waarom wilde je Collaborative Professional worden?

Mijn motivatie voor dit werk ligt in het werken aan en bereiken van toekomstgerichte oplossingen voor mijn cliënten.
Zelf ben ik pragmatisch, laagdrempelig en oplossingsgericht met oog voor de mens achter de zaak.
Mijn doel is zo mogelijk te de – escaleren. En een belangrijke drijfveer is het welzijn van kinderen in scheidingssituaties waar zij niet om hebben gevraagd. Collaborative divorce sprak mij onmiddellijk aan methode. Het past bij mijn manier van werken.

Welke voordelen zie je in de praktijk dankzij deze manier van scheiden / conflicten oplossen?

Collaborative divorce (de overlegscheiding) is de beste manier van scheiden. Het biedt de mogelijkheid om onder de begeleiding van deskundigen alle gevolgen van de komende echtscheiding een teamverband te regelen. Er is respect voor elkaar en een evenwicht in kennis, kunde, emoties en macht.

Ik gun iedereen die in een scheidingssituatie terecht komt om in een overlegscheiding de relatie in goed overleg met de komende ex – partner af te sluiten. Hiermee bespaar je elkaar en de kinderen veel verdriet en stress. De kracht van de methode schuilt in het multidisciplinaire aspect: je wordt omringd door deskundigen die vanuit hun eigen discipline naar de gezamenlijke belangen kijken.
Als overlegscheidingsadvocaat adviseer ik binnen het team mijn cliënten over alle juridische aspecten die bij een scheiding komen kijken. Ik zie dat het werken in een team scheidende partners en hun kinderen een veilige omgeving biedt. De rechter wordt niet ingeschakeld, er vindt een transparante en volledig uitwisseling van informatie plaats door alle partners. Er worden oplossingen op maat gevonden waarbij de toekomst centraal staat. Een rechter kan geen maatwerk bieden. Ook ten opzichte van mediation is er een groot voordeel: het team zoekt naar de beste oplossingen op juridisch, financieel en emotioneel vlak.

Wat voor feedback hoor je terug van cliënten die je hebt bijgestaan?

Cliënten hebben na het afsluiten van het traject aangegeven dat zij een evenwicht hebben ervaren tijdens besprekingen. Er was aandacht voor de emoties, de kinderen zijn gehoord en er is geluisterd naar hun stem in het scheidingsproces. Ook geven cliënten aan dat zij het als krachtig hebben ervaren dat zij zelf in teamverband de scheiding hebben geregeld en niet afhankelijk zijn geweest van beslissingen van een rechter.

De training die je op dit vlak hebt gevolgd en de ervaring die je hebt.

Ik ben lid van de vereniging VvCP en heb de (verplichte) basistraining gevolgd.
Sinds 1998 ben ik werkzaam als advocaat, vanaf 2000 ben ik gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Naast mijn lidmaatschap van de VvCP ben ik lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (de vFAS) en opgeleid tot vFAS scheidingsadvocaat en scheidingsmediator. Onlangs heb ik de in Nederland nieuwe leergang Parenting coördinator mogen afronden en mag ik mijzelf nu ook gecertificeerd parenting coördinator noemen.
Naast mijn werkzaamheden als advocaat en advocaatscheidingsmediator ben ik lid van de kennisgroep Kind en Scheiden, de denktank achter de pilot ‘Betrekken kinderen bij ouderschapsplan’ bij de Rechtbank Overijssel.
Binnen de Nederlandse Orde van Advocaten ben ik actief als plaatsvervangend lid van de College van Afgevaardigden Orde van Advocaten en lid van de commissie Personen en Familierecht van de Orde van Advocaten Overijssel.

Get in contact with Irma Thoenes-van der Veen

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.