Step 1 of 9

  • Vragenlijst

  • Op dit moment bent u bezig met de voorbereidingen voor uw scheiding. Dit is een belangrijke, emotionele en uitdagende overgang voor u en uw familie. De leden van de VvCP adviseren u graag over de mogelijkheden van extra ondersteuning om deze overgang op de best mogelijke manier te laten verlopen. Met behoud van familiebanden, financiële middelen en kwaliteit van wonen. Er zijn verschillende manieren om te scheiden. De manier van scheiden bepaalt de aard en het tempo van uw scheiding. Om advies aan u te kunnen geven verzoeken wij u vriendelijk om de vragen in onze vragenlijst te beantwoorden. Gelieve niet te veel na te denken over de antwoorden, maar in plaats daarvan het eerste antwoord te kiezen dat bij u opkomt. Uit een schaal van 1 tot 10 kunt u het antwoord kiezen welk cijfer het beste bij uw huidige situatie past.

Louis Zonnenberg

Advocaat
Neem contact op

Collaborative practice, in goede Nederlands ook wel “overlegscheiding” genoemd, leidt tot een scheiding, waarbij het conflict buiten de deur wordt gehouden. Ieder partij heeft via deze werkwijze de maximale inbreng. Dat komt omdat beide partijen worden bijgestaan door een advocaat. Die advocaat is tevens mediator en gericht op een oplossing van de scheiding, zonder dat de zaak op polariserende wijze oet worden voorgelegd aan de rechter. Dat is het mooie van collaborative practice.

Omdat ik denk dat geen van alle bij een scheiding betrokken partijen gebaat is bij een conflictueuze oplossing, ben ik een groot voorstander van overlegscheiding. Ik hoor ook van cliënten, die ik heb bijgestaan, dat zij het fijn vonden goed juridisch advies te krijgen en vervolgens te zijn bijgestaan in het moeilijke proces van echtscheiding, zonder dat het conflict werd vergroot. Zij hebben vaak ervaren dat het maximaal haalbare is bereikt zonder een langdurige, geldverslindende en respectvernietigende procedure.

In het verleden heb ik samen met enkele anderen collaborative divorce naar Nederland gehaald. Voorts heb ik jarenlang deel uitgemaakt van het bestuur van de VvCP. In dat kader heb ik ook alle trainingen gevolgd, die nodig zijn om collaborative professional te worden

Neem contact op met Louis Zonnenberg

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.