Stap 1 van 9

  • Vragenlijst

  • Op dit moment bent u bezig met de voorbereidingen voor uw scheiding. Dit is een belangrijke, emotionele en uitdagende overgang voor u en uw familie. De leden van de VvCP adviseren u graag over de mogelijkheden van extra ondersteuning om deze overgang op de best mogelijke manier te laten verlopen. Met behoud van familiebanden, financiële middelen en kwaliteit van wonen. Er zijn verschillende manieren om te scheiden. De manier van scheiden bepaalt de aard en het tempo van uw scheiding. Om advies aan u te kunnen geven verzoeken wij u vriendelijk om de vragen in onze vragenlijst te beantwoorden. Gelieve niet te veel na te denken over de antwoorden, maar in plaats daarvan het eerste antwoord te kiezen dat bij u opkomt. Uit een schaal van 1 tot 10 kunt u het antwoord kiezen welk cijfer het beste bij uw huidige situatie past.

Jet van Arkel

Advocaat
Neem contact op

Ik ben in aanraking gekomen met het fenomeen overlegscheiding naar aanleiding van een publicatie via de vFAS. De methode bestond al enige tijd in Amerika en het voornemen bestond dit in Nederland ook te introduceren.

Voordelen

Ik vind deze manier van scheiden optimaal, omdat door de multidisciplinaire aanpak partijen (en eventuele kinderen) zo min mogelijk beschadigd worden door de scheiding en in de toekomst op de voor hen passende wijze met elkaar verder kunnen.
Wat mij vooral aanspreekt is dat partijen op alle gebieden worden begeleid (als opvoeders in de toekomst, in het maken van beslissingen op financieel terrein etc.). Voorts vind ik het belangrijk dat de advocaten afspreken dat zij niet zullen gaan procederen, hetgeen betekent dat de focus ligt op het bereiken van volledige overeenstemming.

In mijn praktijk zie ik de meerwaarde van de overlegscheiding vooral in situaties dat partijen (minderjarige) kinderen hebben en daarbij ook een financiële situatie hebben die maatwerk behoeft om tot een bevredigende uitkomst te komen voor beide partijen. Het betrekken van een kindercoach en/of een financieel deskundige kan in sommige gevallen een belangrijk onderdeel van het traject zijn. De mogelijkheid om in onderling overleg, met oog voor de belangen van beide partijen, afspraken te kunnen maken over zowel de kinderen als over de financiën zorgt ervoor dat een langdurige complexe scheiding voorkomen kan worden en dat de gemaakte afspraken ook op de lange termijn een duurzame uitkomst bieden voor beide partijen.

Ervaringen

Van de cliënten die ik heb bijgestaan tijdens een overlegscheiding hoor ik na afronding van het traject terug dat zij tevreden zijn over de doorlooptijd. In een relatief korte tijd wordt de gehele echtscheiding geregeld. Bovendien waarderen cliënten het dat zij de dialoog behouden met elkaar en op redelijke tot goede voet met elkaar na de scheiding verder kunnen.
Voorts wordt de neutrale positie van de coach en de financial hooggewaardeerd. Tenslotte is de houding van de betrokken advocaten zodanig dat beide partijen deze als positief ervaren.

Nadat ik de opleiding heb gevolgd, ben ik sinds 2009 actief als overlegscheidingsadvocaat en sta sindsdien regelmatig cliënten bij tijdens een overlegscheiding. Jaarlijks volg ik de cursussen gegeven door de VVcP op het vlak van juridische kennis en vaardigheden. Voorts neem ik deel aan intervisiebijeenkomsten.

 

Voor verdere informatie verwijs ik naar mijn website: www.overlegscheiding-nijmegen.nl

Neem contact op met Jet van Arkel

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.