Inschrijfformulier VvCP

Inschrijfformulier lidmaatschap Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP), tevens inschrijfformulier voor de eerstvolgende Basisopleiding Collaborative Practice.

Vul het formulier volledig in. Het secretariaat zal na ontvangst van het formulier contact met u opnemen.

Persoonsgegevens
Adres
Contactgegevens
Inschrijving/beroepsgroep/toelatingscriteria
Ik schrijf mij in voor de eerstvolgende Basistraining Collaborative Practice en verklaar kennis te hebben genomen van de toelatingscriteria voor de beroepsgroep waarvoor ik mij inschrijf:
Beroepsgroep Advocaat
Aanvraag voor inschrijving als (aspirant)lid

 

Bent u direct voorafgaande aan deze aanvraag ten minste vijf jaren onafgebroken als advocaat ingeschreven geweest overeenkomstig het bepaalde in de advocatenwet?

Bent u in het bezit van een stageverklaring?
Heeft u een door de MfN erkende mediationopleiding gevolgd?
Op welk rechtsgebied bent u werkzaam en kunt u als Collaborative Professional worden ingeschakeld?
Het betreft de periode gedurende de drie jaar voorafgaand aan deze aanvraag.
Heeft u een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten?
Bent u aangesloten bij een Beroepsvereniging met een eigen Klacht- en Tuchtrecht?
Bent u ingeschreven bij een door de Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging?
Beroepsgroep Coach
Aanvraag voor inschrijving als lid
Heeft u een universitaire studie voltooid op gedragswetenschappelijk gebied?
Heeft u een door de MfN erkende mediationopleiding gevolgd?
Op welk (rechts)gebied bent u werkzaam en kunt/wilt u als Collaborative Professional worden ingeschakeld?
Indien P&F: Heeft u aantoonbaar 5 jaar werkervaring op het gebied van echtscheidingen en familierecht?
Indien u als Collaborative Professional wilt worden ingeschakeld binnen het P&F, dient u kennis en ervaring te hebben van het Huwelijksvermogensrecht.
Heeft u een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten?
Bent u aangesloten bij een Beroepsvereniging met een eigen Klacht- en Tuchtrecht?
Beroepsgroep kinderdeskundige
Aanvraag voor inschrijving als (aspirant)lid
Heeft u een universitaire studie voltooid op gedragswetenschappelijk gebied gespecialiseerd op kinderen zoals orthopedagogie; en/of ontwikkelingspsychologie of kinderpsychiatrie of kinderpsychologie?
Heeft u een door de MfN erkende mediationopleiding gevolgd?
Op welk (rechts)gebied bent u werkzaam en kunt/wilt u als Collaborative Professional worden ingeschakeld?
Indien P&F: Heeft u aantoonbaar 5 jaar werkervaring op het gebied van echtscheidingen en familierecht?
Indien u als Collaborative Professional wilt worden ingeschakeld binnen het P&F, dient u kennis en ervaring te hebben van het Huwelijksvermogensrecht.
Heeft u een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten?
Bent u aangesloten bij een Beroepsvereniging met een eigen Klacht- en Tuchtrecht?
Beroepsgroep Financials
Aanvraag voor inschrijving als (aspirant)lid
Heeft u een academische opleiding gevolgd?
Heeft u een door de MfN erkende mediationopleiding gevolgd?
Op welk (rechts)gebied bent u werkzaam en kunt/wilt u als Collaborative Professional worden ingeschakeld?
Indien P&F: Heeft u aantoonbaar 5 jaar werkervaring op het gebied van echtscheidingen en familierecht?
Indien u als Collaborative Professional wilt worden ingeschakeld binnen het P&F, dient u kennis en ervaring te hebben van het Huwelijksvermogensrecht.
Heeft u een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten?
Bent u aangesloten bij een Beroepsvereniging met een eigen Klacht- en Tuchtrecht?

In het kader van het lidmaatschap van de VvCP is het noodzakelijk dat de VvCP persoonsgegevens verwerkt. Door het indienen van aanmeldformulier voor het lidmaatschap van de VvCP, verleent u de VvCP toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken conform de privacyverklaring van de VvCP . Voor de privacyverklaring : klik hier