Step 1 of 9

  • Questionnaire

  • You're in the process of preparing for your divorce. This is an important, emotional, and challenging transition for you and your family. Our VvCP members will be happy to advise you about your options for extra support to make this transition in the best way possible, while still maintaining family ties, financial resources, and quality of life. There are multiple ways to separate. The kind of separation you choose determines the nature and pace of your separation. In order to be able to give you advice, we kindly ask you to answer the questions in our questionnaire. Please do not think too much about the answers, just choose the first answer that comes to mind. On a scale of 1 to 10, please select the answer that best suits your current situation.

Ron Tijssen RB

Financieel expert
Contact

Waarom wilde je Collaborative Professional worden?

Sedert ruim 30 jaar begeleid ik partijen op het financieel/fiscaal gebied van onder meer echtscheidingen en hoorde van diverse zijden van familieadvocaten over de werkwijze van collaborative divorce. Enkele waren naar congressen geweest en hadden daar cursus voor gevolgd. Deze collaborative methode heeft voordelen boven lang en kostbaar procederen. Ook de tijdsfactor speelt bij een collaborative divorce een belangrijke rol. Snel schakelen en overleggen levert veelal spoedig resultaat op. Ook de bendering en wijze van overleg biedt scheidende partijen gelijktijdig inzicht op zowel financieel als fiscaal vlak.

Inmiddels wordt de collaborative ook toegepast in zakelijke conflicten en familieconflicten (afwikkeling nalatenschappen).

Welke voordelen zie je in de praktijk dankzij deze manier van scheiden/ conflicten oplossen?

Voordelen van collaborative zijn vanuit mijn discipline met name het direct over en weer laten zien welke financiële (en fiscale) impact een beslissing van partijen heeft op het verdere verloop va de scheiding en toekomst na de scheiding. Door multidisciplinaire aanpak worden alle samenhangende aspecten van scheiding, conflicten besproken en vindt telkenmale tussentijdse uitwisseling plaats van documenten.

Wat voor feedback hoor je terug van cliënten die je hebt bijgestaan?

De aanpak van collaborative spreekt mensen aan door de tijdsbesparing ten opzichte van procederen. De methode ontzorgt en door de aanpak van een volledig team kan ook  gezamenlijk gewerkt worden naar een voor partijen gewenste oplossing met behoud met identiteit van beide partners na scheiding. Kinderen van partijen mogen niet de dupe worden van een scheiding.

De training die je op dit vlak hebt gevolgd en de ervaring die je hebt.

De opleiding en tweejaarlijkse bijeenkomsten zijn gewenst om ervaringen te delen en daarvan te leren. Dat is een continu proces.

Get in contact with Ron Tijssen RB

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.