Step 1 of 9

  • Questionnaire

  • You're in the process of preparing for your divorce. This is an important, emotional, and challenging transition for you and your family. Our VvCP members will be happy to advise you about your options for extra support to make this transition in the best way possible, while still maintaining family ties, financial resources, and quality of life. There are multiple ways to separate. The kind of separation you choose determines the nature and pace of your separation. In order to be able to give you advice, we kindly ask you to answer the questions in our questionnaire. Please do not think too much about the answers, just choose the first answer that comes to mind. On a scale of 1 to 10, please select the answer that best suits your current situation.

René de Haas mdr fm

Advocaat
Contact

Waarom wilde je Collaborative Professional worden?

Uit mijn lange ervaring is gebleken dat procederen conflictversterkend werkt. Het levert cliënten langdurig negatieve energie op en blokkeert een goed gezamenlijk ouderschap na scheiding.
Dat inzicht bracht mij tot het besluit geen procedures meer te voeren. Als mediator kan ik cliënten natuurlijk begeleiden naar een buitengerechtelijke oplossing maar als het gecompliceerder is hebben partijen toch behoefte aan individuele ondersteuning op juridisch, financieel en emotioneel vlak. De overlegscheiding biedt mij als advocaat dé ruimte om samen met andere deskundigen die begeleiding te bieden waar mijn cliënten behoefte aan hebben.Zo kan ik zorgen dat zij de beste en meest complete ondersteuning krijgen in deze lastige levensfase.

Welke voordelen zie je in de praktijk dankzij deze manier van scheiden / conflicten oplossen?

De afspraak om samen met partijen en de speciaal daartoe opgeleide deskundigen in één team samen toe te werken naar een duurzame regeling biedt partijen enerzijds de ruimte aandacht te besteden aan hun individuele zorgen en behoeftes en anderzijds om in samenspraak met de andere partner/ouder te zoeken naar een maatwerkoplossing voor henzelf en voor hun kinderen. Als het weer goed kan gaan met de kinderen gaat het ook goed met de ouders.

Wat voor feedback hoor je terug van cliënten die je hebt bijgestaan?

“Dank aan jou voor het zijn van onze reisleider. Met passende afweging, expertise en beleid hebben we een voor mij effectief proces gevolgd. ik heb er alle vertrouwen in dat we op deze overeenkomst, als die ooit al eens uit de lade moet komen, met voldoening kunnen bouwen; En ja, er zit creativiteit, progressiviteit en flexibiliteit in en dat is wat we zochten.”

“it was really professional and quick. An important job and a thoughtful process”.

“Dank je wel voor je uitstekend support en raad om dit goed af te ronden”.

De training die je op dit vlak hebt gevolgd en de ervaring die je hebt.

In 2009 heb ik de basisopleiding gevolgd en daarna vele workshops, nationaal en internationaal om mijn skills te perfectioneren.
jaarlijks bezoek ik het IACP wereldforum in de VS en de congressen binnen Europa.
Als trainer verzorg ik workshop voor collaborative professionals van de VvCP in Nederland en ook voor onze buitenlandse collega’s in Europa en de Verenigde staten.
Ik schrijf blogs voor de VvCP nieuwsbrief en artikelen die internationaal verspreid worden. Als oud-voorzitter en bestuurslid van de VvCP ben ik actief ten behoeve van al onze leden. Inmiddels heb ik zo’n 50 overlegscheidingen met een goede overeenkomst kunnen afronden.

Get in contact with René de Haas mdr fm

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.