Step 1 of 9

 • Questionnaire

 • You're in the process of preparing for your divorce. This is an important, emotional, and challenging transition for you and your family. Our VvCP members will be happy to advise you about your options for extra support to make this transition in the best way possible, while still maintaining family ties, financial resources, and quality of life. There are multiple ways to separate. The kind of separation you choose determines the nature and pace of your separation. In order to be able to give you advice, we kindly ask you to answer the questions in our questionnaire. Please do not think too much about the answers, just choose the first answer that comes to mind. On a scale of 1 to 10, please select the answer that best suits your current situation.

Hans Blikslager

Financieel expert
Contact

Hans Blikslager – Architect van maatwerk in complexe fiscaal-financiële puzzels

Hans Blikslager is eigenaar van Ambra Fiscale Advisering en Familievermogensplanning en equity partner in het Centrum voor Bedrijfsopvolging. Daarnaast is hij docent bij SDU/Licent, bestuurslid van het VvCP en lid van de Raad van Toezicht van de Stichting voor Nalatenschapsmediation.

Afgestudeerd als fiscaal econoom is hij professioneel fiscaal adviseur (lid Nederlandse Orde van Belastingadviseurs), familievermogensplanner (lid Register Estate Planners) en conflictoplosser (lid Nederlandse Mediators vereniging, Vereniging van Collaborative Professionals, Vereniging Fiscale Mediation en de Stichting Nalatenschapsmediation). Zijn kracht ligt vooral in de overlap van alle terreinen die te maken hebben met emotioneel, financieel/fiscaal en juridisch bij familiebedrijven en ondernemende families.

Meer dan 30 jaar werkt hij als professional, vennoot en partner bij verschillende accountants- en belastingadvieskantoren. Altijd op het snijvlak van de ondernemer met zijn familie, samenwerkingsverbanden en onderneming.

Hans: “ in mijn werk breng ik bij uitstek mijn passies bij elkaar: het vanuit de werkelijke posities en belangen van alle betrokkenen vinden en regisseren van maatwerkoplossingen in complexe fiscaal/financiële puzzels. Klanten ervaren mij als een benaderbare professional die snel ziet wat er speelt en welke kant we hiermee op kunnen, een architect van maatwerk in complexe fiscaal-financiële puzzels.

Wanneer kiest u voor ons?

 • Huwelijk en (echt)scheiding
 • Conflicten rond een (toekomstige) erfenis
 • Aandeelhouders- en bestuurdersconflicten
 • Conflicten in de maatschap of vennootschap
 • Conflicten met de belastingdienst of met een fiscaal accent
 • Alle mogelijke conflicten of lastige onderhandelingen bij een familiebedrijf

Hoe realiseren we dat voor u?

 • Regie wordt direct overgenomen met voor u één aanspreekpunt, maar waar nodig met een effectief op maat samengesteld, multidisciplinair team
 • U investeert in het beheersen van een (potentieel) probleem in uw familie/-bedrijf
 • Dat geeft rust en ruimte om samen in een vertrouwelijk en transparant proces aan de beste oplossingen te werken
 • Wij werken binnen een vooraf goedgekeurde begroting en afgesproken, maar vooral zo kort mogelijke, doorlooptijden
 • Heldere terugkoppeling van voortgang en resultaten
 • Met invloed op en uiteindelijke zeggenschap over eigen proces en oplossingen
 • Alle betrokkenen worden optimaal ondersteund, afhankelijk van posities en wensen
 • We werken naar een optimale oplossing voor alle betrokkenen
 • De uitkomst is altijd meer maatwerk en creatiever
 • Het proces werkt zo goed mogelijk aan herstel van respect en lange termijn relaties

Get in contact with Hans Blikslager

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.