Step 1 of 9

  • Questionnaire

  • You're in the process of preparing for your divorce. This is an important, emotional, and challenging transition for you and your family. Our VvCP members will be happy to advise you about your options for extra support to make this transition in the best way possible, while still maintaining family ties, financial resources, and quality of life. There are multiple ways to separate. The kind of separation you choose determines the nature and pace of your separation. In order to be able to give you advice, we kindly ask you to answer the questions in our questionnaire. Please do not think too much about the answers, just choose the first answer that comes to mind. On a scale of 1 to 10, please select the answer that best suits your current situation.

Corine van Bodegom

Advocaat
Contact

Waarom wilde je Collaborative Professional worden?

De methode van een verbod tot procederen, maar door overleg en wederzijds geven en nemen tot een oplossing komen, sprak mij al aan ver voordat collaborative divorce het levenslicht zag. Diep in mijn hart zou ik een eerste bespreking ook met de wederpartij willen voeren, om niet een half, maar een heel scheidingsverhaal te horen. De wederpartij pas ontmoeten in de zittingzaal stond mij al vanaf het begin van mijn praktijk tegen. Toen ik hoorde van deze officiële scheidingsmethode wist ik meteen dat ik hieraan wilde deelnemen. Ik schreef mij direct als een van de 1e cursisten in Nederland in.

Welke voordelen zie je in de praktijk dankzij deze manier van scheiden / conflicten oplossen?

Procederen maakt meer kapot dan mensen zich vooraf realiseren. In een echtscheiding is in beginsel geen sprake van winnaars of verliezers. Ook al ben je ongelooflijk boos, teleurgesteld en voelt jouw toekomst als onherstelbaar vernield, je bereikt niet wat je wil met een beslissing die een rechter heeft genomen na een snoeihard gevoerd proces. Wat je in zo’n situatie nodig hebt is, inzicht(en) in waarom het is misgegaan, een oplossing waar iedereen mee kan leven, een genezing van jezelf, zin in de toekomst en het beste voor de kinderen. Dat is te bereiken via een collaborative proces. Met een team van professionals volledig geïnformeerd worden om vervolgens zelf de beslissing te nemen over jouw toekomst en die niet uit handen te geven aan een rechter.

Wat voor feedback hoor je terug van cliënten die je hebt bijgestaan?

Meer dan eens heb ik gehoord: Als we de echtscheiding niet via de collaborative divorce methode zouden hebben geregeld, had ik nu niet zo’n goede relatie met mijn ex gehad. Het is een geschikte methode voor iedereen die niet slechts voor eigen gewin gaat, maar oog heeft voor het grotere geheel, de toekomst, de ander en de kinderen.

De training die je op dit vlak hebt gevolgd en de ervaring die je hebt.

Ik ben een collaborative divorce practitioner van het 1e uur, een overtuigd voorstander van de overlegmethode op welk terrein ook en ik zit liever met partijen aan tafel dan dat ik voor de rechter sta. Ik volg nog altijd trainingen, coaching cursussen, vaardigheidslessen en intervisies want een mens is nooit uitgeleerd

Get in contact with Corine van Bodegom

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.