Step 1 of 9

  • Questionnaire

  • You're in the process of preparing for your divorce. This is an important, emotional, and challenging transition for you and your family. Our VvCP members will be happy to advise you about your options for extra support to make this transition in the best way possible, while still maintaining family ties, financial resources, and quality of life. There are multiple ways to separate. The kind of separation you choose determines the nature and pace of your separation. In order to be able to give you advice, we kindly ask you to answer the questions in our questionnaire. Please do not think too much about the answers, just choose the first answer that comes to mind. On a scale of 1 to 10, please select the answer that best suits your current situation.

Charlotte van Beukering-Michielsen

Advocaat
Contact

Overlegscheidingsadvocaat

De collaborative divorce/overlegscheiding is een mooi alternatief als je bij mediation ondersteuning wilt om in overleg je scheiding te regelen.

Al langer ervaarde ik als mediator dat er mensen zijn die zich in een medation alleen voelen en behoefte hebben aan ondersteuning zich voor het dilemma gesteld zagen de mediation te eindigen en ondersteuning bij een eigen advocaat te zoeken. Toenemend zoeken mensen in een medation ondersteuning op de achtergrond bij een advocaat. Overlegscheiding was dan ook een welkom alternatief, reden waarom ik in 2010 kort na het oprichten van de Vereniging meteen de training ben gaan volgen.

Goed samenwerken

In een overlegscheiding is het goed samenwerken met je cliënt die je de ondersteuning kunt bieden op een moeilijk keerpunt in het leven. Het is ook goed samenwerken in het team, met je collega en de coach. Ik voel de verantwoordelijkheid om voor te leven hoe je een meningsverschil kunt overbruggen en een conflict kunt oplossen, en me niet te laten meeslepen in de dynamiek van de scheidende deelnemers. De focus ligt op de wens niet het verwijt en de toekomst, niet het verleden. Er is aandacht voor wat voor ieder moeilijk is. Daar leid ik de partner die ik bijsta graag doorheen.

Het team

Het werken in een team heeft in mijn ogen een grote toegevoegde waarde voor de scheidende partners en de professionals in het team. Een bijeenkomst met vijf kent door een goede voorbereiding geen verrassingen voor de scheidende partners in een toch al spannende tijd voor hen. Dat neem ik mee in mijn overige werk. Het tempo wordt aangepast op de wensen van de partners en er is ruimte voor emotie en aandacht voor verschillen tussen hen. De professionals geven elkaar feedback op hun gedrag om het proces succesvol te laten verlopen. Dat is leerzaam in het proces. Iedereen wordt bij de les gehouden in het belang van een respectvolle en goede afronding. Als die wordt bereikt geeft mij dat veel voldoening.

Ervaring/training

In 2010 heb ik de training tot collaborative professional gevolgd na jarenlange ervaring als advocaat mediator te hebben opgedaan. Ik sta graag ondernemers of hun partners bij. Het is mij bekend voor welke uitdagingen een ondernemer kan staan omdat ik zelf al lange tijd in mijn eigen onderneming leiding geef.
Door middel van training heb ik zelfkennis opgedaan die eraan bijdraagt om niet in valkuilen die de dynamiek tussen mensen kent, te stappen en mijn eigen rol daarin te onderkennen. Mijn blik gaat dus ook ver voorbij de juridische kanten van de scheiding.

Van cliënten krijg ik na afloop van het proces geregeld te horen dat wat ik tegen hen gezegd heb in het proces tot steun is geweest. Van het toevoegen van die waarde word ik heel blij.

Get in contact with Charlotte van Beukering-Michielsen

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.