Step 1 of 9

  • Questionnaire

  • You're in the process of preparing for your divorce. This is an important, emotional, and challenging transition for you and your family. Our VvCP members will be happy to advise you about your options for extra support to make this transition in the best way possible, while still maintaining family ties, financial resources, and quality of life. There are multiple ways to separate. The kind of separation you choose determines the nature and pace of your separation. In order to be able to give you advice, we kindly ask you to answer the questions in our questionnaire. Please do not think too much about the answers, just choose the first answer that comes to mind. On a scale of 1 to 10, please select the answer that best suits your current situation.

Anke Mulder

Advocaat
Contact

Wat ik zie als voordelen van de overleg scheiding

Bij een overlegscheiding werkt een multidisciplinair team samen om de scheiding zo goed mogelijk te regelen. Het prettige van deze scheidingsvorm is dat alle van belang zijnde aspecten voor de afwikkeling van de scheiding in één keer met het team worden besproken. Het team dat de scheiding begeleidt bestaat uit twee advocaten en een coach. Ieder van de partners heeft dus een eigen advocaat die hem/haar ondersteunt. Het team wordt meestal aangevuld met een financieel adviseur. Door de procesmatige aanpak en de begeleiding van experts biedt een overlegscheiding de mogelijkheid om een algehele oplossing voor alle aspecten van de scheiding te vinden. Uitgangspunt is: met respect voor elkaar de scheiding regelen. Bij een overlegscheiding wordt niet geprocedeerd, waardoor een scheiding vaak ook sneller afgerond wordt. Het voordeel ten opzichte van mediation is dat, hoewel het bereiken van een regeling ook daar centraal staat, de cliënt zich gesteund weet door een eigen advocaat die opkomt voor de belangen van de cliënt, maar niet de strijd aangaat, wat voor veel cliënten echt toegevoegde waarde heeft.

De feedback die ik krijg van cliënten

Een overlegscheiding wordt als prettig ervaren omdat er rust is, maar ook voortgang in de afwikkeling en respect voor elkaar. Belangrijk is dat er steun is voor de eigen positie, voor de kinderen en dat het belang van de betrokken onderneming, als die in het geding is, goed in het oog wordt gehouden.

Ervaring / training

Sinds 1988  ben ik advocaat en mediator en sinds 2009 ook collaborative divorce advocaat. Ik heb als één van de eersten de training in Nederland gevolgd. Naast mijn werkzaamheden als advocaat en mediator ben ik werkzaam als Raadsheer-plaatsvervanger. Mijn cliënten bestaan grotendeels uit de meer vermogende particulieren, ondernemers of partners van ondernemers en medisch specialisten. Ik ben goed thuis in complexe financiële vraagstukken. Door mijn jarenlange ervaring heb ik veel kennis op het gebied van scheiding en mediation die van grote waarde is voor mijn werk als collaborative divorce advocaat.

Get in contact with Anke Mulder

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.