Informatie over lidmaatschap en opleiding

Doelstelling

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door professionals/deskundigen die bij het oplossen en het voorkomen van conflicten in overleg en samenspraak kunnen zijn betrokken, volgens de daartoe op het gebied van Collaborative Practice ontwikkelde methode.

De kwaliteit van de leden wordt onder meer bevorderd door het organiseren van trainingen en bijeenkomsten alsmede door het (doen) oprichten van praktijkgroepen, die door de vereniging worden ondersteund.

Het (aspirant-) lidmaatschap staat open voor advocaten, financieel deskundigen en deskundigen op het gebied van emotionele begeleiding en coaching met een academische opleiding en die naar het oordeel van het bestuur de benodigde ervaring en kwaliteit hebben.
Het lidmaatschap is gekoppeld aan verplichte deelname aan de driedaagse Basistraining. De contributiebijdrage voor 2017 is vastgesteld op € 400,-- exclusief BTW.

De eerstvolgende Basistraining vindt plaats in maart 2018 (wijzigingen voorbehouden) in een centraal in het land gelegen conferentiecentrum. De training bestaat uit 3 cursusdagen. Deze training is qua praktijk gericht op de toepassing van de collaborative-methode bij echtscheiding en andere conflicten. In de cursusprijs zijn de kosten van de syllabus en de kosten van het verblijf in het conferentiecentrum (lunches, diner en overnachting) inbegrepen. Voor de training zullen 18 PO-opleidingspunten vaardigheid bij de NOvA en bij het MfN worden aangevraagd. Graag verwijs ik u door naar bijgaande brochure over de training die in maart 2017 heeft plaatsgevonden. Zodra de nieuwe informatie beschikbaar is al deze op de website worden geplaatst.

Indien u voldoet aan de lidmaatschapscriteria en (aspirant-)lid wenst te worden van de Vereniging kunt u zich aanmelden via bijgaand inschrijfformulier. Het lidmaatschap is gekoppeld aan verplichte deelname aan de driedaagse Basistraining (zie hierboven). Nadat is vastgesteld dat u voldoet aan de lidmaatschapscriteria, wordt u als aspirant-lid tot de vereniging toegelaten. Als aspirant-lid heeft u toegang tot alle verenigingsactiviteiten én kunt u, onder voorwaarden,  als teamlid deel uitmaken van een overlegscheidingsteam c.q. een overlegpraktijkteam.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoonnummer 070-3628598 of per mail info@vvcp.nl.